" /> Bắt Chước Bảy Thái Độ Của Mẹ Maria, Bây Giờ Và Mãi Mãi
Home » Sống Đạo » Bắt Chước Bảy Thái Độ Của Mẹ Maria, Bây Giờ Và Mãi Mãi

Bắt Chước Bảy Thái Độ Của Mẹ Maria, Bây Giờ Và Mãi Mãi

 Một danh sách các lời cầu xin của chúng ta với Mẹ Maria để Mẹ giúp chúng ta có thái độ giống như Mẹ, để chúng ta đón nhận hoàn toàn mầu nhiệm của Chúa trong đời sống của mình, và có khả năng yêu như Đức Mẹ đã yêu.

Bắt Chước Bảy Thái Độ Của Mẹ Maria, Bây Giờ Và Mãi Mãi

Thinh lặng nội tâm

Mẹ Maria ngạc nhiên khi thiên thần viếng thăm, nhưng lòng Mẹ ngập tràn một thinh lặng sâu lắng, Mẹ đón nhận và hiểu lời của thiên thần. Mẹ đã quen suy gẫm Lời Chúa, Mẹ đã quen với từ ngữ thần thánh, Mẹ giữ những lời này trong tận đáy lòng. Chúng ta học ở Đức Mẹ để giữ thinh lặng nội tâm này, để có thể hòa nhịp với Chúa trong các sinh hoạt hàng ngày của chúng ta.

Hết lòng lắng nghe

Mẹ tôn kính lắng nghe thiên thần. Mẹ không nghĩ cho chính mình, không nghĩ mình phải làm gì, cũng không nghĩ mình phải phó thác để là Mẹ Chúa Giêsu. Mẹ sẵn sàng, Mẹ lắng nghe, để Lời Chúa tác động và suy gẫm trong lòng. Chúng ta học ở Đức Mẹ để lắng nghe Chúa trong thinh lặng và trong các hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta mở rộng tâm hồn với lời của Ngài.

Quảng đại đón nhận

Sau khi lắng nghe, Mẹ Maria đón nhận. Lời Chúa mang hoa quả trong lòng, Lời Chúa không bay theo gió nhưng nhưng ở lại và mọc rễ trong lòng Mẹ. Chúng ta học ở Đức Mẹ để có một tâm hồn khiêm tốn biết đón nhận Chương trình của Chúa trong đời sống mình. Xin Mẹ dạy chúng ta chấp nhận với tình thương dự định của Chúa và không muốn gì khác hơn cho đời sống chúng ta.

Tìm kiếm

Thái độ này là thái độ làm cho Đức Mẹ tự hỏi về ý nghĩa sâu xa lời của Thiên thần khi được Truyền Tin: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”. Câu hỏi của Mẹ không phải là câu hỏi nghi ngờ, nhưng là để được làm sáng tỏ hơn, để có thể hiểu chiều sâu sứ mệnh của mình. Nơi Mẹ, là ước muốn đáp trả với lòng trung tín và quảng đại cao lớn hơn. Chúng ta học ở Đức Mẹ để có một tấm lòng luôn lo lắng khi chúng ta không tôn vinh Chúa trong đời sống của mình.

Sẵn sàng với Chương trình của Chúa

Mẹ Maria luôn sẵn sàng để thực hiện những gì Chúa muốn ở mình. Thái độ này là thái độ của tâm hồn được dạy để nói vâng dù trong những chuyện nhỏ, được dạy để trước hết nghĩ đến người khác chứ không nghĩ cho mình. Chúng ta học ở Đức Mẹ để có tấm lòng rộng mở, quảng đại, không cân đong đo đếm để hiến dâng trọn vẹn cho Chúa và cho người khác.

Tin tưởng ở Chúa và lời hứa của Ngài

Từ khi còn nhỏ, Mẹ Maria đã suy gẫm lời Chúa hứa với dân Israel. Mẹ biết các lời hứa này và biết Chúa luôn trung tín dù dân Ngài yếu đuối. Lòng tin tưởng của Mẹ không phải là lòng tin tưởng mù quá ng, lòng tin tưởng này dựa trên các hành động của Chúa. Mẹ đặt lòng tin tưởng này vào trọng tâm đời sống của mình, mở ra với tình yêu của Chúa. Lòng tin tưởng thể hiện trong các khát vọng, trong các đấu tranh của một dân tộc, mặc cho sự yếu đuối của mình, luôn tin vào Chúa. Chúng ta học ở Đức Mẹ tin tưởng Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài bởi vì Ngài trung tín và nhân hậu vô cùng.

Dũng cảm

Đứng trước sứ mệnh phi thường mà Thiên thần loan báo, Mẹ Maria không để mình bị gục ngã. Mẹ sợ, đúng, nhưng Mẹ dũng cảm hoàn tựu Chương trình của Chúa. Mẹ còn nhỏ, nhưng Mẹ tin tưởng sâu xa vào ơn Chúa, ơn được lớn lên trong các cố gắng nhỏ của Mẹ và có khả năng nhận biết giá trị của lời nói “xin vâng”. Chúng ta học ở Đức Mẹ để tin tưởng Chúa có thể làm những chuyện cao cả với sự thấp bé của chúng ta khi chúng ta hoàn toàn phó thác vào Ngài.

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *