BÀI CA XIN VÂNG

Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa

Thần trí tôi hoan hỉ trong Người

Tiếng XIN VÂNG như lời đã hứa

Thông công cùng Đấng cứu độ tôi

Chúa đoái thương phận hèn tôi tớ

Phận nữ tì chỉ biết vâng lời

Vì chính tôi nữ tì Thiên Chúa

Ngài thương xót cứu vớt đời tôi

Và từ nay đến muôn thế hệ

Sẽ khen tôi có phước tuyệt vời

Đấng toàn năng ban cho như thế

Sự trọng đại Người làm cho tôi

Vì sự thật danh Ngài là Thánh

Lòng thương xót Chúa trải muôn đời

Dành cho ai có lòng tôn kính

Sẽ thực hiện cùng biết vâng lời

Chúa đã vung cánh tay quyền lực

Dẹp tan những lòng trí kiêu căng

Chúa nâng đỡ người bị áp bức

Người xử sự đòi lấy công bằng

Chúa lo cho những ai đói khát

Người giầu có mất hết về không

Irael Người luôn săn sóc

Bởi tôi tớ ghi dạ tạc lòng

Như Chúa đã phán cùng tổ phụ

Abraham cùng dòng dõi Người

Triều đại Người trở nên vô tận

Đến muôn đời và đến muôn đời

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận