Ba lời khuyên thực tế để cự với sự dữ

pelerin.com, Étienne Grieu, Linh mục Dòng Tên,  Christophe Chaland ghi lại

Nhận biết có sự dữ, vứt bỏ nó, vượt lên, sống tốt hơn, mạnh hơn, với Chúa Giêsu, tất cả đều có thể thực hiện được. Ba lời khuyên thực tế để cự với sự dữ của Linh mục Dòng Tên Étienne Grieu.

Chăm sóc các quan hệ kết hiệp chúng ta

Sự dữ làm cô lập và làm cho chúng ta nghĩ xấu. Ngược với những chuyện này, các quan hệ nhưng không có một năng lực đặc biệt, các quan hệ này không phải là các quan hệ “trao qua trao về”. Đây là lời chào hỏi, một câu chuyện bên lề đường, một bữa ăn với nhau, đặc biệt là với những người mà sự khác biệt hoặc tình trạng bấp bênh của họ làm cho chúng ta sợ.

Trong gặp gỡ chúng ta tìm thấy ở đây một con người thật, không phải là hình ảnh chúng ta có trong trí tưởng tượng về họ, vì thế cuộc gặp gỡ đưa chúng ta về điều thiết yếu, về sự sống.

Biết nói không

Có những lúc chúng ta phải biết nói không với người kéo chúng ta đến sự dữ, đến cái chết. Đó cũng là chọn lựa của đời sống xã hội (lối sống, các quyết định có tính cách luân lý), các quan hệ trong gia đình, ở nơi làm việc.

Điều này dẫn đến việc mình phải có một loại tranh luận với chính mình, chẳng hạn nhìn lại đời sống hàng ngày trong tinh thần cầu nguyện. Nếu mình không thấy rõ thì phải tự hỏi làm thế nào để mình được giúp đỡ, để lương tâm mình được soi sáng. Cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần giải thoát khỏi sợ hãi.

Luôn liên kết với Chúa

Trải nghiệm được sống trong tình yêu của Chúa giúp cho mình thấy rõ sự đồng lõa với sự dữ, với tội của mình. Trải nghiệm này có được là do cầu nguyện, là nhờ bí tích Thánh Thể, xưng tội, nhờ xem phim, nhờ đọc chuyện của các chứng nhân cao cả, họ đã có các quan điểm mạnh trong cuộc sống của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận