" /> Ba Cách Lãnh Ơn Toàn Xá Nhân Dịp Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima
Home » Sống Đạo » Ba Cách Lãnh Ơn Toàn Xá Nhân Dịp Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima

Ba Cách Lãnh Ơn Toàn Xá Nhân Dịp Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima

Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định ban ơn toàn xá trong suốt năm kỷ niệm này, bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm 2016 đến ngày 26 tháng 11 năm 2017.

Ba Cách Lãnh Ơn Toàn Xá Nhân Dịp Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima

Linh mục André Pereira, giám đốc Đền thánh Fatima tại Bồ Đào Nha, giải thích với CNA (Catholic News Agency) rằng, ơn toàn xá được ban trong suốt dịp Năm Thánh. Theo thông tin chi tiết tại trang Web của Đền thánh, có 3 cách lãnh nhận ơn toàn xá.

Để lãnh nhận ơn toàn xá, các tín hữu phải hội đủ những điều kiện thông thường như: Xưng tội và Rước lễ, dốc lòng chừa bỏ tội lỗi, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

1. Hành hương tới Đền thánh

Cách thứ nhất là: “các tín hữu hành hương đến Đền thánh tại Fatima, Bồ Đào Nha, và tham dự vào một cử hành lễ nghi hay một buổi cầu nguyện kính nhớ Đức Trinh Nữ.”

Thêm vào đó, các tín hữu cũng phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa.

Cầu nguyện trước một bức tượng Đức Mẹ Fatima

Cách thứ hai áp dụng cho “các tín hữu đạo đức khi họ viếng thăm một bức tượng Đức Mẹ Fatima được trưng bày trang trọng tại bất kỳ nhà thờ, nhà nguyện hay một nơi xứng hợp nào khác, để mọi người tôn kính trong những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức là ngày 13 hàng tháng, từ tháng Năm đến tháng Mười (năm 2017). Tại đó, họ tham dự một cách sốt sắng vào các nghi lễ hay giờ cầu nguyện tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.”

Liên quan tới cách thứ hai này, cha giám đốc Đền thánh Fatima nói với CNA rằng việc viếng tượng Đức Trinh Nữ “không nhất thiết phải là tại Fatima hay tại Bồ Đào Nha,” nhưng có thể thực hiện tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Ai muốn lãnh nhận ơn toàn xá cũng phải đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, và cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima.

Với người già và người đau yếu

Cách thứ ba để lãnh nhận ơn toàn xá sẽ được áp dụng cho những ai vì tuổi tác, bệnh tật hay vì những lý do hệ trọng khác mà không thể đi lại được.

Những người này có thể cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima, và hiệp thông trong tinh thần thiêng liêng với các cử hành của năm thánh vào những ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức là ngày 13 hàng tháng, từ tháng Năm đến tháng Mười năm 2017.

Với niềm tin tưởng và nhờ Mẹ Maria, họ cũng phải “dâng lên Thiên Chúa nhân từ những lời cầu nguyện, những khổ đau hay những hy sinh trong đời sống của họ.”

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *