" /> 3 Đạo: " Sùng Đạo - Học Đạo - Hành Đạo "
Home » Sống Đạo » 3 Đạo: ” Sùng Đạo – Học Đạo – Hành Đạo “

3 Đạo: ” Sùng Đạo – Học Đạo – Hành Đạo “

Đa số anh chị em chúng con vì hoàn cảnh khó khăn, luôn tất bật với cơm áo gạo tiền cho sự sống còn hằng ngày, bên cạnh đó còn có những mặt cảm tội lỗi, nghèo, và bất hạnh nữa.

3 Đạo: ” Sùng Đạo – Học Đạo – Hành Đạo “

Lạy Chúa! Việc “SÙNG ĐẠO, HỌC ĐẠO, HÀNH ĐẠO” thường là những thiếu sót của con người.

Đa số anh chị em chúng con vì hoàn cảnh khó khăn, luôn tất bật với cơm áo gạo tiền cho sự sống còn hằng ngày, bên cạnh đó còn có những mặt cảm tội lỗi, nghèo, và bất hạnh nữa.

Tương tự, cũng có những người giàu mà chẵng khi nào thấy đủ nên họ cũng bận rộn ngày đêm và vô tình họ đã trở thành “nô lệ” cho của cải vật chất chống qua mà không hề hay biết.

Cả hai hạng người trên, có thể khó ý thức được THỰC TẠI giữa Thiên Chúa và con người. Họ dường như bận rộn với những chuỗi ngày ồn ào thì làm sao nghe được tiếng Chúa Thánh Thần thôi thúc bên trong? Đời sống họ quá ồn ào thì sao có thể lắng nghe được tiếng Chúa để đáp lại lời mời của Ngài? Ôi đời sống thiên liêng của họ sao mờ mờ ảo ảo, họ không có những giây phút tĩnh lặng và an vui thật cho chính mình để nhận ra hồng ân và dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa… thật là tội nghiệp!

Người giàu vẫn muốn mình giàu hơn vì chưa đủ giàu (nghèo),
Người nghèo biết mình hằng ngày dùng đủ, tức là đủ (giàu),
Như vậy, con người biết mình đủ để sống đời tạ ơn Thiên Chúa thì đó mới thật là giàu của giàu hồn.

Chúa ơi, con có đủ rồi:
— Xin cho con biết SÙNG ĐẠO để nhận ra được muôn hồng ân Chúa ban cho con từng giây phút và biết sống đời hy tế tạ ơn,
— Xin cho con biết HÀNH ĐẠO để kết hiệp mật thiết với Chúa và thật lòng yêu mến anh chị em con đó là cách con rao giảng Tin Mừng,
— Xin cho con biết HỌC ĐẠO để khiêm nhường bao dung tha thứ và đem an bình cho mọi người chung quanh đó là cách con cùng Chúa thống trị thế giới.

Amen.

Nguồn: sưu tầm

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *