14 Ơn Sủng Chúa Hứa Ban Cho Những Ai Siêng Năng Ngắm Đàng Thánh Giá

Ngẫm Ðàng Thánh Giá là một sự tôn sùng rất phổ biến gồm có những sự suy ngẫm thích hợp trước từng trạm của tất cả 14 trạm, biểu hiện cho những giai đoạn liên tiếp trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa chúng ta. Ngẫm Ðàng Thánh Giá là sự tôn sùng đầy ân xá nhất trong Giáo Hội Công Giáo; đó là một sự tôn sùng được coi là đã được bắt nguồn bởi chính Ðức Mẹ chúng ta.

Theo truyền thuyết, Mẹ đã lập Chặng Ðàng Thánh Giá đầu tiên tại sau vườn nhà của Mẹ ở Ephêsô. Hơn nữa, những vị Thánh lớn đều khẳng định rằng sự suy ngẫm trên Cuộc Khổ Nạn và sự Chết của Ðấng Cứu Ðộ yêu thương chúng ta mang lại nhiều hoa quả nhất mà người ta có thể tham dự.

[Một ơn đại xá được ban cho người tín hữu khi họ Ngẫm Ðàng Thánh Giá một cách chân thành. Việc Ngẫm Ðàng Thánh Giá cách chân thành giúp nhắc chúng ta lại những đau khổ mà Ðấng Cứu Chuộc đã trải trong cuộc hành trình từ nơi dinh tổng trấn Pilatô, nơi Ngài bị kết án, đến đồi Calvary, nơi Ngài đã chết trên thập tự để cứu rỗi chúng ta.]

***Lời Chúa nói với Thầy Estanislas

Thầy Estanislas, một Người Tây Ban Nha trẻ tuổi, lúc 18 tuổi đã vào Tu Viện của các Thầy Dòng của những trường Ðạo ở Bugedo. Thầy đã tu Khấn Hợp thức, Hoàn thiện và Yêu thương tinh khiết. Vào tháng mười, 1926, Thầy đã dâng mình cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Ngay sau sự dâng hiến quả cảm này, Thầy lâm bệnh, và bị bắt buộc tĩnh dưỡng. Thầy đã chết một cách thánh thiện vào tháng ba, 1927. Theo Thầy Viện Trưởng, Thầy là một linh hồn có đặc sủng nhận được những Thông điệp từ Thiên đàng. Các Thánh Nhân và Giáo sư Thần học đã công nhận những sự kiện siêu nhiên này. Vị Linh Hướng của Thầy Estanislas (1903-1927) đã bảo Thầy viết xuống những lời hứa mà Chúa chúng ta đã tỏ lộ với Thầy cho những ai tôn sùng Chặng Ðàng Thánh Giá. Những điều hứa như sau:

1. Ta sẽ ban những gì người đó xin Ta với lòng tin, khi làm Chặng Ðàng Thánh Giá.

2. Ta hứa Cuộc sống vĩnh cửu tới những người thỉnh thoảng cầu nguyện Chặng Ðàng Thánh Giá.

3. Ta sẽ đi theo họ khắp nơi trong cuộc sống và Ta sẽ giúp đỡ họ, đặc biệt là vào giờ lâm tử.

4. Ngay nếu họ có nhiều tội lỗi hơn những cọng cỏ ngoài đồng, hơn những hạt cát trong biển, tất cả tội đó sẽ được xóa bỏ bởi Chặng Ðàng Thánh Giá.
(Ghi chú: Lời hứa này không loại trừ bổn phận đi xưng tất cả những tội nặng trước khi có thể được rước Lễ.)

5. Những ai Ngẫm Ðàng Thánh Giá thường xuyên thì sẽ được một vinh quang đặc biệt trên Thiên đàng.

6. Ta sẽ mang họ khỏi Chốn Luyện Ngục vào ngày Thứ Ba hay Thứ sáu đầu tiên sau khi chết, nếu thực họ bị đến đó.

7. Ta sẽ ban phúc cho họ mỗi khi Ngẫm Ðàng Thánh Giá, và sự chúc lành của Ta sẽ theo họ khắp nơi trên trần thế và, sau khi chết, đến Thiên đàng muôn đời.

8. Vào giờ chết, Ta sẽ không cho phép ma quỷ cám dỗ họ; Ta sẽ lấy đi quyền năng của ma quỷ để họ sẽ nghỉ ngơi an bình trong tay Ta.

9. Nếu họ Ngẫm Ðàng Thánh Giá với tình yêu thật sự, Ta sẽ làm họ trở nên Bình tế lễ sống động làm vui lòng Ta để Ta đổ ơn sủng vào.

10. Ta sẽ thường để mắt trên những ai Ngẫm Ðàng Thánh Giá ; bàn tay Ta sẽ luôn luôn mở ra để bảo vệ họ.

11. Như Ta bị đóng đinh vào Thánh Giá, thì Ta cũng sẽ luôn ở với những ai tôn vinh Ta bằng việc Ngẫm Ðàng Thánh Giá thường xuyên.

12. Họ sẽ không bao giờ có thể tách mình khỏi Ta, vì Ta sẽ cho họ ơn sủng không còn phạm tội trọng nữa.

13. Vào giờ chết Ta sẽ an ủi họ với sự Hiện diện của Ta và cùng nhau đến Thiên đàng. Sự Chết sẽ trở nên ngọt ngào đối với những ai tôn vinh Ta trong đời sống bằng việc Ngẫm Ðàng Thánh Giá.

14. Linh hồn Ta sẽ là vũ khí bảo vệ họ, và sẽ luôn luôn giúp đỡ họ, bất cứ khi nào họ nhờ đến.

Một linh hồn ở Luyện ngục đã nói cho một Sơ có ơn sủng đặc biệt:

“Sau việc dự Thánh Lễ, Ngẫm Ðàng Thánh Giá mang đến sự ích lợi nhất trong tất cả các Kinh dành cho những linh hồn nơi Luyện ngục.”

Chúa Giêsu phán cho nữ tu Josefa Menendez:

“Hãy Ngẫm Ðàng Thánh Giá mỗi ngày.”

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận