" /> Phép lạ Thánh Thể : MÁU CHẢY ƯỚT BÀN THỜ.
Home » Phép Lạ » Phép lạ Thánh Thể : MÁU CHẢY ƯỚT BÀN THỜ.

Phép lạ Thánh Thể : MÁU CHẢY ƯỚT BÀN THỜ.

Phép lạ Thánh Thể : MÁU CHẢY ƯỚT BÀN THỜ.

Tại Ý, năm 1263, thành Bolsène, trong nhà thờ Sainte Catherine, một linh mục sau khi đọc lời truyền phép đã nghi ngờ về bánh và rượu trở thành Máu và Thịt Chúa Giêsu.

Tức thì Máu Thánh chảy đẫm khăn thánh và khăn bàn thờ.

Ðức Giáo Hoàng nghe tin này, bèn ra lệnh đem khăn về để tạm tại nhà thờ Orviette.

Sau xây nhà thờ rộng rãi để kính khăn thánh này.

Ngày 8-9-1264, Ðức Giáo Hoàng Urbano IV (1262-1268) đã ban hành tự sắc lệnh Transiturus, thành lập lễ kính Mình Thánh Chúa Giêsu, cử hành vào sau tuần 8 ngày của lễ Hiện Xuống.

Thánh Thomas Aquino đã sáng tác nhiều bài hát vào dịp lễ này: Lauda sion, Pange lingua, Adoro Te, và các kinh: Sacris Solemniis, Verbum Supernum… dịp lễ này có kiệu Mình Thánh Chúa ra đường phố.

(Thiên Hương. NKÐP, số 179, 6-6-1912, tr. 338- 342)

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *