T2, 06 / 2019 1:16 Sáng | Đức Tin Jesus

Con Matta Yến Nhi ! Con xin làm chứng về phép lạ của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp đã ban cho như ý nguyện con xin
Con nghe về Cha Diệp đã lâu, nhưng bây giờ con mới biết đến trang về phép lạ của Cha, con có đọc nhiều những ơn mà Cha đã ban cho tất cả mọi người, và rồi con cũng đọc kinh & cầu nguyện để xin ơn.

Con đã đc 2 ơn của Cha sau một tiếng con cầu nguyện, và :
Con có một bé đc 5 tuổi, và gia đình con cũng mong muốn có thêm bé thứ hai, nhưng con ” thả ” tự nhiên đã 8 tháng mà vẫn chẳng thấy gì, con cũng buồn, cũng tuyệt vọng, và con cầu nguyện với Cha.

Cha đã ban ơn cho con trong vòng 20 ngày con cầu xin, và con nghĩ đó chính là phép lạ, vì trước đó con vẫn có những dấu hiệu báo của kỳ kinh nguyệt, những lại không hề ra kinh nguyệt, và khi con thử, con đã vui mừng biết bao khi con đã đc có thai.
Đúng là có phép lạ Cha đã ban cho con, Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Cha !