" /> LINH MỤC CHỊU CHỨC ĐƯỢC 24 NGÀY, CHÚA GỌI VỀ!!!
Home » Dòng Tu & Ơn Gọi » LINH MỤC CHỊU CHỨC ĐƯỢC 24 NGÀY, CHÚA GỌI VỀ!!!

LINH MỤC CHỊU CHỨC ĐƯỢC 24 NGÀY, CHÚA GỌI VỀ!!!

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, anh em linh mục chúng tôi hội ngộ nhân ngày lễ bổn mạng Gioan DonBosco, tại giáo xứ Sầm Sơn Thanh Hoá, nhưng vẫn thương thương, nhớ nhớ, buồn buồn, vì trong lớp có một linh mục đã được Chúa gọi về ngày 02.10.2016. Lúc đó ngài mới chịu chức linh mục được 24 ngày, đó là cha Andre Nguyễn Văn Thạo. Xin cả nhà cầu nguyện cho ngài.
LINH MỤC CHỊU CHỨC ĐƯỢC 24 NGÀY, CHÚA GỌI VỀ!!! LINH MỤC CHỊU CHỨC ĐƯỢC 24 NGÀY, CHÚA GỌI VỀ!!! LINH MỤC CHỊU CHỨC ĐƯỢC 24 NGÀY, CHÚA GỌI VỀ!!!

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *