ĐI TU !

Đi tu không phải trốn đời

Đi tu bởi vì nghe lời Chúa khuyên

Đi tu phải tránh tình riêng

Đi tu thì chỉ kết duyên Vua Trời

Đi tu không tính lỗ lời

Đi tu đánh đổi cả đời người ơi

Đi tu không được lã lơi

Đi tu thì phải tránh lời bướm ong

Đi tu không nghĩ viễn vong

Đi tu thì chỉ ước mong Nước Trời

Đi tu không được ăn chơi

Đi tu thì phải biết nơi để dừng

Đi tu không được bất tuân

Đi tu thì phải biết tuân mọi lời

Đi tu khó lắm người ơi

Đi tu không dễ như lời trần gian

Đi tu phải sống dễ gần

Đi tu phải biết ân cần tối đa

Đi tu phải biết hát ca

Đi tu phải biết cắm hoa đánh đàn

Đi tu ăn nói rõ ràng

Đi tu không được sỗ sàng phát âm

Đi tu phải sống từ tâm

Đi tu phải sống âm thầm khiêm nhu

Đi tu phải bớt giao du

Đi tu phải biết chọn gu tâm tình

Đi tu tránh nói linh tinh

Đi tu phải biết nâng niu tình người

Đi tu không được phép lười

Đi tu thì phải gấp 10 siêng năng

Đi tu phải chịu nhục nhằn

Đi tu phải chịu muôn phần tổn thương

Đi tu phải nắm dây cương

Đi tu thương hết không vương 1 người

Đi tu phải biết tươi cười

Đi tu không được làm người tự cao

Đi tu không sống sang giàu

Đi tu không sống ồn ào bon chen

Đi tu… cảnh báo rồi nhen!!!!!

Đi tu mà dễ người chen rần rần

Đi tu không nói xa gần

Đi tu nhắm nổi 10 phần… thì tu…

LẠY CHÚA CON ĐÂY! NGÀI MUỐN CON LÀM GÌ?

Sưu tầm

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments