" /> THƠ KINH MÂN CÔI
Home » Kinh Thánh & Tài Liệu » THƠ KINH MÂN CÔI

THƠ KINH MÂN CÔI

THƠ KINH MÂN CÔI

Mân Côi, Kinh đến bởi Trời

Qua lời Thiên Sứ từ Trời “ Truyền Tin “

Thiếu nữ xinh xắn tinh tuyền

Maria, Sao Sáng trinh nguyên chính Bà

Danh thánh Mẹ thật chói lòa !

Maria, Tên gọi ấy thật là trinh trong

Xác thân, Thần trí thong dong

Vì Mẹ đã được sủng ân đong đầy

Đáp lời thiên sứ : Thưa ngay

” Nầy đây, tôi tá vâng ngay… lệnh truyền ”

Tức khắc Mẹ nhận ngay liền

Thánh Thai Thiên Chúa làm Người GIÊSU

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

Đầy tràn phúc lạ hơn người thế nhân

Lời ca chúc tụng Thánh Ân

Kính Mừng vang mãi tay lần Mân Côi

Thầm thì cùng Mẹ Chúa Trời

Ngợi ca, ca ngợi muôn lời suy tôn

Mầu nhiệm rót xuống muôn hồn

Siêng năng lần hạt suy tôn Chúa Trời

Qua lời Đức Mẹ chuyển cầu

Muôn ơn hồng phúc sinh sôi tức thì

Thế nhân xin chớ hồ nghi !

Qua lời Đức Mẹ tức thì ứng ngay

Khi nay hiện tại phút giây

Và trong nguy tử Mẹ rày chẳng quên

Thế nhân tội lỗi kêu xin

Mẹ luôn trung tín qua Kinh Kính Mừng

Ave Maria./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

✦ Xem thêm: kinh thánh

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *