T6, 11 / 2017 9:05 Chiều | Đức Tin Jesus

+ Kính Nhớ Mẹ Maria

Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

+ Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người làm mẹ, cô dâu, chị em… những người đang mang nặng đẻ đau, những người đang hiếm muộn, thanh thiếu nữ…

01. LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

X: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con

Đ: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

X: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Đ: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

(Cúi đầu) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

(Ngẩng lên) Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

02. KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.

X: Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra,

Đ: Thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh Giá/ xin chữa + chúng con/ cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

03. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

04. KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi/ cho chúng con được biết việc phải làm/ cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con/ từ khởi sự cho đến hoàn thành/ đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

05. KINH DÂNG NGÀY BAN SÁNG

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con được sống đến sớm mai này./ Con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa./ Xin Chúa chúc lành cho mọi việc con làm, và mọi người con gặp hôm nay./ Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trong lòng con, và trong lòng mọi người/ để chúng con biết làm mọi việc theo Thánh ý Chúa Cha./ Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa/ con quyết tâm nghe theo lời Chúa dạy và sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa sống ngày xưa./ Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho con biết luôn cố gắng là người con ngoan của Cha trên trời. Amen.

06. LẦN HẠT: MẦU NHIỆM VUI

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

Lời Chúa: Bấy giờ Đức Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền”. (Lc 1,38).

Suy gẫm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlizabét”. (Lc 39,40).

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

Lời Chúa: “Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”. (Lc 2,6-7).

Suy gẫm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Lời Chúa: Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môi-sen, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”.(Lc 2,22-23).

Suy gẫm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Lời Chúa: “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi”. (Lc 2,46).

Suy gẫm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

07. KINH DÂNG CÁC VIỆC LÀNH MÌNH LÀM CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Lạy Mẹ rất nhân lành ! Con vừa thức dậy, thì con xin dâng mọi sự thuộc về con cho Đức Mẹ/ hoặc con tư tưởng sự gì, làm việc gì, nói lời gì, hay là đọc kinh cầu nguyện, hãm mình, ăn chay cách nào trong ngày hôm nay/ thì con có ý dâng mọi việc lành phúc đức ấy cho Đức Mẹ./ Nhân vì sự ấy, con xin Đức Mẹ phù hộ cho con hằng có ý ngay lành/ và có ý đẹp lòng Đức Chúa Trời khi làm những việc ấy./ Con cũng xin dâng những việc ấy cho Trái Tim Đức Mẹ, để cho được nhờ công nghiệp Đức Mẹ, mà thêm công trước mặt Đức Chúa Trời./ Con lại xin Đức Mẹ tha phép cho con hợp làm một cùng Trái Tim Cực Thanh, Cực Sạch Đức Mẹ, mà thờ lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và Trái Tim Rất Thánh Đức Chúa Giêsu, hợp làm một cùng Đức Bà để được ơn Người phù hộ cho con/ và mọi kẻ có tội được trở lại ăn năn tội./ Lạy Đức Bà Maria! Lạy Mẹ nhân thay khoan thay ! Con xin Đức Mẹ thêm sức cho con, khỏi phạm tội lỗi mất lòng Chúa trong ngày hôm nay.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Đức Maria Nữ Vương

Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con ngợi khen Mẹ/ vì Chúa đã phong Mẹ làm Nữ Vương Trời Đất./ Mẹ làm Nữ Vương để cùng với Chúa Giêsu cai trị vũ trụ/ Mẹ quyền thế vô song và nhân lành vô biên./ Xin Mẹ giúp chúng con từ bỏ tội lỗi và các tính mê nết xấu./ Xin ban cho chúng con thắng tội kêu ngạo, biết sống khiêm nhường/ thắng tội ích kỷ, biết sống quảng đại/ thắng tội ghen ghét, biết thương yêu người khác/ thắng tội lười biếng, biết siêng năng làm việc thiện/ thắng tội mê xác thịt, biết sống thanh sạch trong bậc mình.

Lạy Đức Maria Nữ Vương, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh, là vinh quang, là ơn cứu rỗi của mọi dân nước/ là niềm an ủi các linh hồn, và là cửa Thiên Đàng./ Chúng con chúc tụng Mẹ, chúng con cảm tạ Mẹ, chúng con dâng mình cho Mẹ./ Xin Mẹ làm Nữ Vương chúng con, và ban cho Tổ quốc chúng con được mọi ơn lành hồn xác./ Xin giúp chúng con hăng hái làm việc Tông đồ mở nước Chúa, và đem Tin Mừng cứu độ cho mọi người, để tất cả chúng con được cùng Mẹ, cai trị với Chúa Kitô trong nước Thiên Chúa. Amen.

08. KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

09. CÁC CÂU LẠY

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

– Thương xót chúng con.

Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Cầu cho chúng con.

● Đức Mẹ Mân Côi.

● Nữ Vương ban sự bình an.

● Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

10. KINH CHÚC LÀNH

Xướng: Xin Thiên Chúa Toàn Năng giáng phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở và gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Đáp: Amen.

11. LÀM DẤU THÁNH GIÁ KẾT THÚC

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá,

xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.