" /> KÍNH LẠY MÁU VÀ NƯỚC
Home » Kinh Thánh & Tài Liệu » KÍNH LẠY MÁU VÀ NƯỚC

KÍNH LẠY MÁU VÀ NƯỚC

Con sấp mình kính lạy Máu và Nước

Tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giê-su

Là mạch nguồn Lòng Thương Xót thiên thu

Của Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần muôn kiếp

Cả Ba Ngôi, trong một tình thông hiệp

Tỏ cho nhân trần được biết nỗi lòng yêu

Là Khởi Nguyên mầm sống, phúc cao siêu

Một trần thế đẹp mỹ miều nhân loại

Bởi tổ tông nghe Sa-tan xúi dại

Toan bất tuân, phản lại lệnh Chúa truyền

Án tử hình sau kiếp khổ triền miên

KÍNH LẠY MÁU VÀ NƯỚC
Kính lạy máu và nước đã tuôn trào

Lòng Thương Xót chẳng ngủ yên đành đoạn

Ngôi Chúa Con, vâng lời Cha, bước xuống

Làm người phàm để cứu chuộc thế nhân

Loan Tin Vui, bước đi trong Thánh Thần

Lòng Thương Xót, kìa toàn thân thương tích

Hãy tuôn trào mối tình si vô địch

Roi quất vào cho da thịt nứt ra

Đinh xé bàn tay ký án tử trước tòa

Đòng thấu vào tim người chết thay nhân thế

Lòng Thương Xót, ôi suối nguồn Thánh Thể

Một tấm thân chịu bẻ bể cho đời

Không chỉ là chén nước lả cầm hơi

Mà là chính thần lương về cõi sống

Lòng Thương Xót, ôi Thánh Tâm mở rộng

Đón vào tim muôn hư hỏng, hoen nhơ

Như Đại Dương xa thẳm chẳng bến bờ

Lòng Thương Xót khai sinh ơn Cứu Chuộc

Con sấp mình kính lạy Máu và Nước

Tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giê-su

Là mạch nguồn Lòng Thương Xót thiên thu

Của Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần muôn kiếp

Tác giả: Hương Nam

✦ Xem thêm: kinh thánh

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *