Kinh kính thánh Faustina

Lạy Thánh nữ Faustina,/ Ngài là quà tặng của Thiên Chúa ban cho loài người chúng con,/ cũng là món quà đất nước Ba-lan dâng tặng cho toàn thể Hội Thánh./ Xin cho chúng con nhận ra Lòng Thương xót thẳm sâu của Thiên Chúa;/ giúp chúng con cảm nghiệm và sống Lòng Thương Xót Chúa giữa anh chị em chúng con./

Xin cho sứ điệp ánh sáng và hy vọng của Thánh nữ được lan toả khắp Thế giới;/ thúc đẩy tội nhân hoán cải,/ xoa dịu những hận thù và oán ghét,/ giúp cho mọi người và mọi quốc gia mở lòng thực thi tình huynh đệ./

Hôm nay,/ cùng với Thánh nữ,/ chúng con chiêm ngắm dung mạo của Đức Kitô Phục Sinh,/ xin giúp chúng con có được tâm tình cầu nguyện đầy tin tưởng phó thác như Thánh nữ,/ để với niềm cậy trông kiên vững,/ chúng con thưa lên:/ Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa,/ Amen

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments