KINH CẦU MÁU CỰC CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ

KINH CẦU MÁU CỰC CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ
( Kinh này đã được Giáo Hội chuẩn qua sự imprimatur của ĐGM Ayo- Maria Atoyebi, O.P Giáo Phận Ilorin ( Nigeria ).

Xin Chúa thương xót chúng con
– Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
– Xin Chúa thương xót chúng con
Chúa Kitô nghe cho chúng con
– Chúa Kitô nhậm lời chúng con
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật
– Thương xót chúng con
(3 câu sau cũng thưa như vậy)
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

X: Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, là Máu Cứu Chuộc chúng con
Ð: Xin che chở chúng con và toàn thế giới
Ðại Dương Máu Thánh Chúa Kitô
– Xin giãi thoát chúng con
(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Máu Châu Báu Chúa Kitô, đầy thánh thiện và lòng thương xót
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh và quyền năng của chúng con
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Giao Ước Vĩnh Cửu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng Ðức Tin người tín hữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là binh giáp của Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là lòng nhân đức Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là vũ khí diệt trừ ma quỷ
Máu Châu Báu Chúa Kitô, cứu chữa kẻ nô lệ tù tội
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Rượu Thánh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh của người tín hữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, bảo vệ tường thành Hội Thánh Công Giáo
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ðức tin thật của người tín hữu

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu chữa lành
– Xin cứu chúng con
(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu để Xức Dầu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Dũng cảm của con cái Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Tướng lãnh của chiến sĩ Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu Phục Sinh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Của uống các Thiên thần trên trời
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Yên ủi Ðức Chúa Cha
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Quyền năng Chúa Thánh Thần
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lễ thanh tẩy của dân ngoại
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hòa Bình của thế giới
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Cầu vòng trên thiên đàng
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hy vọng của trẻ em vô tội
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lời Chúa trong tim chúng con
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Vũ khí Thiên đàng
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Khôn ngoan Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng của thế giới
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lòng Thương Xót của Chúa Cha
X: Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô,
Ð: Xin tẩy sạch tội lỗi thế gian
X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô,
Ð: Xin đổi mới thế giới
X: Ôi Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô,
Ð: Xin dạy chúng con biết yên ủi Chúa Giêsu

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Máu Châu Báu Cứu độ chúng con, chúng con tin tưởng, hy vọng và tín thác vào Chúa. Chúng con nài xin Chúa giải thoát tất cả những ai đang trong tay ma quỷ. Xin bảo vệ những người hấp hối khỏi thần dữ và đón họ vào trong vinh quang vĩnh cửu của Chúa. Xin Chúa thương xót toàn thế giới và tăng sức mạnh chúng con để chúng con thờ phượng và yên ủi Thánh Tâm Chúa. Chúng con tôn kính Chúa, lạy Máu Châu Báu của lòng thương xót. Amen.
X: Ôi Lạy Máu Cực Châu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những vết thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. (3 lần)

Thánh ca
Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu
Xin bao phủ chúng con ( 3 lần )

Chúng con sùng kính Máu Chúa Giêsu
Chúng con tôn kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kito. ( 3 lần )

( Kinh này đã được Giáo Hội chuẩn qua sự imprimatur của ĐGM Ayo- Maria Atoyebi, O.P Giáo Phận Ilorin ( Nigeria ).

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận