T4, 11 / 2017 8:07 Sáng | Đức Tin Jesus

Có lẽ nhiều người còn nhớ câu nói có tính cách ngôn sứ của Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI: “Con người thời đại thích nghe những chứng nhân hơn là những bậc thầy, hoặc giả nếu họ nghe những bậc thầy, chính vì những người này là những chứng nhân”.

Ngày nay, cụm từ “chứng nhân giữa đời” ngày càng trở nên thân thuộc hơn đối với cộng đồng giáo hữu Việt Nam. Còn trước đây, khi đề cập đến các chứng nhân, người ta thường liên tưởng cao xa đến các vị tử đạo, các thừa sai dấn bước nơi những vùng xa lạ đầy dẫy hiểm nguy, thử thách hay những người thể hiện những công việc đặc thù hoặc to tát trong Giáo hội…

Chứng nhân giữa đời là những giáo hữu sống nhân bản Kitô giáo, thể hiện niềm tin Kitô giáo một cách bình thường trong cuộc sống với những biểu hiện hết sức tự nhiên như không giả mạo sản phẩm, làm biến chất lương thực thực phẩm hoặc đầu độc môi trường; sống liên đới, chân thật, vị tha, hòa hợp với cộng đồng; tổ chức gia đình nền nếp, yêu thương; nâng đỡ người kém may mắn, những số phận hẩm hiu…

Trong thời gian qua, trên CGvDT, chuyên mục “Dấu chân mục tử” đã khắc họa hình ảnh dấn thân của các linh mục trên nhiều vùng miền, trong nhiều môi trường, đã chăm lo cuộc sống thiết thực của người dân như xây nhà tình thương, trợ cấp học bổng, làm cầu đường, cung cấp nước sạch, nâng cao trình độ và thẩm mỹ văn hóa, mở trạm xá hoặc phòng khám bệnh phát thuốc miễn phí, chăm lo cuộc sống và góp phần giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc, thúc đẩy lòng đạo và thăng tiến đời sống tinh thần các giáo hữu… Gần đây, mục “Chứng nhân giữa đời” đã nêu lên những chứng từ nhẹ nhàng, gần gũi như người thầy thuốc gắn bó cuộc đời với bệnh nhân phong, người tân tòng thao thức về một ngôi nhà nguyện nơi vùng sâu, ngưởi khuyết tật chăm lo cho người cùng cảnh ngộ, người phụ nữ cảm hóa các em bụi đời, người thầu xây dựng thâu nhận lao động câm điếc, người chủ hãng xe cung cấp những chuyến đi hành hương miễn phí…

Những con người và những công việc này không hề “khác thường” và đã truyền cảm hứng cho biết bao người khác. Hằng ngày, họ âm thầm thực hiện Giáo huấn của Giáo hội: “Người giáo dân thực thi hoạt động tông đồ đa dạng của mình ngay trong lòng Giáo hội cũng như giữa môi trường trần thế. Nhiều lãnh vực hoạt động tông đồ mở ra cả trong hai môi trường; trong số đó, chúng tôi muốn nhắc tới những lãnh vực chính yếu hơn cả, đó là các cộng đoàn Giáo hội, gia đình, giới trẻ, môi trường xã hội, các hệ thống tổ chức quốc gia và quốc tế. Ngày nay, giới phụ nữ đang góp phần ngày càng tích cực hơn vào đời sống xã hội, vì thế phải ghi nhận tầm quan trọng của việc họ sẽ tham gia rộng rãi hơn vào các lãnh vực hoạt động tông đồ khác nhau của Giáo hội (Sắc lệnh TĐGD, số 9).

Có lẽ nhiều người còn nhớ câu nói có tính cách ngôn sứ của Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI: “Con người thời đại thích nghe những chứng nhân hơn là những bậc thầy, hoặc giả nếu họ nghe những bậc thầy, chính vì những người này là những chứng nhân”.

Trong thời đại mà nhiều người đang cảnh báo về thói vô cảm, những chứng nhân giữa đời quả thực là những sứ giả Tin Mừng, những tông đồ giáo dân làm sáng lên khuôn mặt của Đức Kitô, như Mẹ Têrêsa Calcutta luôn cảm nghiệm: “Tôi chỉ là cây bút chì của Chúa, để Ngài gởi bức thư tình yêu của Ngài cho thế giới”.