T5, 11 / 2017 9:44 Chiều | Đức Tin Jesus

“NÀY ĐÂY PHÂN NỮA TÀI SẢN CỦA TÔI, TÔI XIN CHO NGƯỜI NGHÈO; VÀ NẾU TÔI ĐÃ CƯỠNG ĐOẠT CỦA AI CÁI GÌ, TÔI XIN ĐỀN GẤP BỐN.” (Lc 19,1-10)

1. H. Việc đền tội có ý nghĩa gì?

T. Việc đền tội nhằm bù đắp phần nào những thiệt hại do tội lỗi gây ra. Việc đền tội cũng cho ta được dịp chung phần đau khổ với Chúa Kitô, và trở nên giống Ngài là Ðấng đã đền tội thay cho ta.

2. H. Ngoài việc xưng tội còn có những hình thức sám hối nào?

T. Ngoài việc xưng tội, Hội Thánh còn nhấn mạnh đến ba hình thức sám hối này là: ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí.

3. H. Ân xá là gì?

T. Là sự tha thứ ta nhận được từ kho tàng các công ơn của Chúa Giêsu và các thánh, do Hội Thánh ban phát, để xóa bỏ những hình phạt ta còn phải chịu sau khi tội đã được tha.

4. H. Có mấy thứ ân xá?

T. Có hai thứ ân xá:

– một là ơn đại xá, tha toàn phần các hình phạt,

– hai là ơn tiểu xá, tha một phần hình phạt mà thôi.

5. H. Muốn hưởng ơn đại xá ta phải làm gì?

T. Phải làm những việc Hội Thánh dạy và quyết tâm hoán cải bằng cách dứt khoát với tội lỗi, rước lễ và cầu nguyện theo ý Ðức Giáo Hoàng.

………..
✠ SUY NIỆM

Thánh Sử Luca tường thuật về sách lược của Ông Da-kêu muốn gặp Chúa Giêsu quá hay (Lc 19,1-10):

Loại bỏ sĩ diện: Ông Da-kêu có quyền thế, người giàu và có lắm gia nhân,.. Có thể ông mộ mến Chúa Giêsu cao độ nên ông bỏ mọi sĩ diện của mình mà hành động như một trẻ con! Ông trèo lên cây ngay trên con đường Chúa Giêsu đi qua để hy vọng THẤY ĐƯỢC Chúa Giêsu… Chúa Giêsu nhìn lên, và rồi bốn mắt nhìn nhau ngập tràn Ơn Cứu Độ…


 LẠY CHÚA, CHO CON CÓ TÂM HỒN TÌM KIẾM CHÚA NHƯ ÔNG GIA-KÊU, MẶT ĐỐI MẶT QUA BÍ TÍCH GIẢI TỘI và BÍ TÍCH THÁNH THỂ ĐỂ CON ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

 Ông Da-kêu sám hối TÍCH CỰC: “đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo;”…


 NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI CON, CON CHƯA LẦN NÀO SÁM HỐI TÍCH CỰC NHƯ VẬY, XIN CHÚA ĐỐT LỬA YÊU MẾN CHÚA TRONG CON ĐỂ CON CÓ LÒNG SÁM HỐI NHƯ ÔNG DA-KÊU VẬY.

 Ông Da-kêu ANH DŨNG ĐỀN TỘI: “nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”


 Lạy Chúa, suy niệm đến đây, con thấy mình “tồi tệ” lắm… Nhiều lần rồi:

Con cướp giờ của Chúa qua các nghi thức Phụng Vụ bởi sự giả hình của con ra vẽ đủ thứ, thậm chí còn chủ ý cho mọi người thấy eo co cơ bấp đủ chổ, gây chia trí cho nhiều tâm hồn đang kết hiệp mật thiết với Chúa, làm cớ cho người khác nói hành và quyến rũ người ta làm tội… CÁI NÀY, LÀM SAO CON TRẢ LẠI CHO CHÚA VÀ TRẢ LẠI CHO ANH EM?

 Con lấy của công nơi hãng xưởng, nơi cộng đoàn, chốn công cộng… mà không mấy khi trực tiếp hoàn trả, ngay cả giá n tiếp cũng không; và rồi diện đủ lý do để tiếp tục tích trử… NHƯNG RỒI CON NGHÈO THÌ VẪN NGHÈO (có ai trộm cấp mà giàu lâu?)… KHI NGHÈO THÌ LẤY GÌ ĐỂ TRẢ?

 Con làm tổn thương gia đình, thân tộc, và bạn bè qua những ứng xử lố lăng, nói lời đay nghiến cao thấp, nói hành nói tỏi, ngay cả nói bậy nữa… những thứ này như vết dầu loan tứ phương thiên hạ thì làm sao con có thể hốt lại được đây… HẬU QUẢ NÀY, CON PHẢI ĐỀN THẾ NÀO? LY NƯỚC ĐÃ ĐỔ THÌ LÀM SAO HỐT LẠI?


 Đấy, nếu Chúa chấp tội thì con nào được rỗi?

 May nhờ có công nghiệp lớn lao của Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh xóa bớt tội con phải đền.

 May nhờ có Giáo Hội mở cách đền tội ở đời này: (1) Ăn chay, (2) Cầu nguyện, (3) Bố thí làm phúc…


 Chúa ơi, trước hết xin Chúa cho con yêu Chúa thật nhiều, yêu Chúa trên hết mọi sự thì con mới có đủ thần lực liên lĩ canh tân xác hồn, và nhờ yêu Chúa thật lòng thì cái gì con cũng có thể bỏ, ngay cả bỏ chính mạng sống con vì Chúa.

 Thứ đến, cho con có lòng chê chá n tội lỗi để con dễ chừa, ghét cay ghét đắng các dịp tội để quyết tâm xa lá nh chúng.

Sau cùng, cho con có thái độ tích cực sám hối và nhiệt thành đền tội ở đời này như Ông Da-kêu bỏ đi sĩ diện của mình để gặp được Chúa, tích cực chia sẽ những gì con có tới anh chị em, và nhiệt thành bù đấp lại những gì con đã làm tổn hại mọi người con.

Nguồn: vntaiwan.catholic.org.tw