T6, 11 / 2017 8:38 Sáng | Đức Tin Jesus

Lễ vọng các thánh nam nữ, chúng ta được mời gọi nhìn đến cùng đích đời mình, cùng đích của một tuần sống, một ngày sống là nên giống cha chúng ta trên trời là Đấng Thánh. Tất cả chúng ta dù nam hay nữ, già hay trẻ, là giáo dân hay là đức Giáo hoàng thì đều có một ơn gọi, là ơn gọi nên thánh mỗi ngày. Đó là lời chia sẻ của cha linh hướng Gioan trong thánh lễ thường niên của cộng đoàn SVCG Hưng Hóa thứ ba ngày 31.10.2017 và cũng là ngày lễ vọng các thánh nam nữ của Thiên Chúa.

Để nên thánh Chúa cho ta 8 lộ trình để theo 8 lộ trình đó mà Tin Mừng hôm nay gọi là 8 mối phúc.

Nhưng thật đáng buồn khi cha hỏi về 8 mối phúc thì rất ít bạn sinh viên thuộc. Mà không thuộc thì hỏi làm sao giữ được trong cuộc sống, làm sao để nên thánh?

Cha Gioan nhắc lại về 8 mối phúc thật của Thiên Chúa, 8 con đường để nên thánh cho chúng ta:

Thứ nhất, ai có lòng khó nghèo, luôn thấy mình đói Thiên Chúa, khát Thiên Chúa, luôn luôn bị thôi thúc đi tìm Thiên Chúa mỗi ngày thì người đó thật có phúc, vì sẽ được Thiên Chúa là gia nghiệp đời mình.

Thứ hai, ai ăn ở hiền lành ấy là phúc thật vì được đất Hứa làm gia nghiệp.

Thứ ba, ai khóc lóc, sầu khổ ấy là phúc thật vì chính Thiên Chúa sẽ ủi an họ.

Thứ bốn, ai khao khát tiến bước trên đường nhân đức hoàn thiện ấy là phúc thật vì Thiên Chúa sẽ cho thỏa lòng.

Thứ năm, ai thương xót người ấy là phúc thật vì sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Thứ sáu, ai giữ cho lòng mình trong sáng, vẹn sạch ấy là phúc thật vì sẽ được đối diện với Thiên Chúa mỗi ngày, sẽ thấy Thiên Chúa ở với mình mãi mãi liên tục.

Thứ bảy, ai ra đi kiến tạo hòa bình, kiến tạo hạnh phúc cho người khác ấy là phúc thật vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.

Thứ tám, ai chịu bách hại vì đạo chúa mà không bỏ Chúa, sẵn sàng đón nhận sự bách hại ấy là phúc thật vì sẽ được hưởng nước Thiên Chúa.

Như vậy, Chúa đã cho ta 8 con đường rất rõ ràng. Rất minh bạch để ta đi vào và nên thánh. Các thánh đã nhuốm áo mình trong máu con chiên. Bằng cách chọn cho mình một con đường trong 8 con đường đó.

Hôm nay cha muốn dừng lại nơi đây để mời gọi mỗi bạn sinh viên hãy chọn cho mình một con đường nên thánh mỗi ngày. Nếu ai có can đảm chọn cả mấy con đường thì càng tốt, như thánh Phanxico Assisi ngài đã chọn tất cả 8 con đường.

Cha trở lại bài đọc 1 của thánh Gioan. Thánh Gioan được Chúa cho thấy thị kiến 144 ngàn người được đóng ấn. Đó là không phải là con số Toán học, nhưng là một con số trừu tượng mang ý nghĩa tròn đầy. Vì theo quan niệm của người Do Thái, con số 12 là con số viên mãn, tròn đầy, nên khi thánh Gioan sử dụng con số 144 ngàn có nghĩa là con số người nên thánh là không thể đếm được nữa. Ở Việt Nam có 118 vị thánh tử đạo đã được phong thánh, nhưng trong thực tế có ngàn ngàn vị thánh tử đạo mà không được phong thánh. Giáo Hội ý thức điều ấy và có sử dụng hết cả 365 ngày trong năm để tôn vinh các vị thánh tử đạo cũng là không đủ, nên Giáo Hội để ngày hôm nay kính nhớ tất cả các thánh của Thiên Chúa.

Một câu hỏi nữa cha đặt ra là Các thánh của Thiên Chúa đang ở đâu? Hầu hết mọi người có câu trả lời của riêng mình nhưng không ai thực sự biết các thánh đang ở ngay bên mình, cận kề bên mình. Chúng ta cứ tưởng Thiên Đàng là nơi xa lắc xa lơ, gọi iphone không đến. KHÔNG! Thế giới thần linh ở gần sát ngay chúng ta, chỉ vì đức tin của chúng ta không đủ lớn để tin nhận sự hiện diện của các Ngài. Chẳng phải Chúa Giêsu đã nói “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” và “Thầy ở đâu thì những kẻ thuộc về Thầy cũng ở đó”. Và mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ là ta được cùng triều thần thiên quốc, tất cả các thánh nam nữ của Thiên Chúa chầu trực trước nhan Người sao?

Vậy giờ đây cha mời gọi các bạn SVCG Hưng Hóa hãy ý thức vì ơn gọi nên thánh của mình, chọn cho mình con đường nên thánh riêng, và trên hết ý thức mình luôn trước ánh nhìn của Thiên Chúa, của các thánh mà đừng phạm tội, mà kêu xin sự trợ giúp của các ngài giúp mình sống nên thánh mỗi ngày.

Thánh lễ kết thúc, các bạn sinh viên lòng tràn ngập niềm hân hoan mừng các thánh của Thiên Chúa và thêm lòng quyết tâm sống theo gương các ngài mỗi ngày một hơn.