T4, 11 / 2017 9:41 Chiều | Đức Tin Jesus

Việc tôn sùng này đã được Thánh Bộ Truyền bá Đức Tin cũng như Ðức Giáo Hoàng Clêmentê XII (1730-1740) phê chuẩn và khuyến khích.

Chúa Cứu Thế đã mạc khải cho Thánh nữ Brigitta lời hứa sau đây:

“Con hãy biết rằng Cha sẽ ban cho những ai đọc bảy Kinh Lạy Cha và bảy Kinh Kính Mừng mỗi ngày, trong vòng 12 năm cậy nhờ vào Máu Thánh của Cha, những ơn sau đây:

1. Họ không phải ở luyện ngục

2. Cha kể như họ là những người tử vì đạo, y như họ đã đổ máu để bảo vệ đức tin

3. Cha sẽ ban cho 3 người trong gia đình họ, cho đến bốn thế hệ, được gìn giữ khỏi lửa  hoả ngục.

4. Họ sẽ được báo cho biết 1 tháng trước ngày từ trần

Nếu họ qua đời trước thời hạn 12 năm thì Cha cũng coi như họ đã chu toàn những điều  kiện này

Kinh Lạy Cha
Kinh Lạy Cha

KINH MỞ ÐẦU

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa bảy Kinh Lạy Cha để nhớ lại tình yêu của Chúa và để an ủi Trái Tim Chúa. Xin Chúa nhận lấy những lời cầu xin từ môi miệng con và giữ lấy trong Thánh Tâm Chúa.

Xin Chúa hãy sửa đổi và làm cho lời kinh được hoàn hảo hơn để Ba Ngôi Thiên Chúa được vinh hiển và vui mừng như Chúa đã từng làm cho Chúa Cha khi còn ở thế gian. Những lời nguyện cầu này làm vinh hiễn những vết thương rất thánh của Chúa và Máu Thánh Chúa đã đổ ra từ đó. Amen.

1.  Chúa Giêsu chịu phép cắt bì

Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, con cậy nhờ tay vẹn sạch Mẹ Maria và Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu để dâng lên Cha những vết thương đầu tiên, những sự đau đớn và những giọt máu đầu tiên mà Chúa Giêsu đã đổ ra, để đền bù các tội lỗi loài người, tội lỗi của giới trẻ, tội lỗi của chí nh con, và để từ bỏ những tội trọng đầu tiên đã mắc phạm, nhất là trong những người thân thuộc của con.  (Lạy Cha, Kính Mừng)

2. Chúa Giêsu đổ mồ hôi máu

Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, con cậy nhờ tay vẹn sạch Mẹ Maria và Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu để dâng lên Cha những sự đau đớn nặng nề của Trái Tim Chúa Giêsu nơi vườn Cây Dầu và những giọt mồ hôi máu Người đã đổ ra để đền bù những tội phạm trong thâm tâm, những tội lỗi của chính con. Nguyện xin Cha ban cho con tránh được những tội ấy và càng ngày càng lớn lên trong tình yêu Chúa và tha nhân.  (Lạy Cha, Kính Mừng)

3. Chúa Giêsu chịu đánh đòn

Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, con cậy nhờ tay vẹn sạch Mẹ Maria và Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu để dâng lên muôn ngàn vết thương, những đau đớn tột cùng và Máu Thánh Chúa Giêsu đã đổ ra khi Người chịu đánh đòn, để đền bù những tội phạm đến đức trinh khiết và những tội lỗi của chính con.

Nguyện xin Cha ban cho con tránh khỏi những tội ấy và cho tất cả chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và trong gia đình chúng con có được một tâm hồn ngây thơ trong trắng.   (Lạy Cha, Kính Mừng)

4. Chúa Giêsu chịu đội mão gai

Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, con cậy nhờ tay vẹn sạch Mẹ Maria và Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu để dâng lên Cha những vết thương, những đau khổ và máu từ đầu Chúa Giẽsu đổ ra khi Ngài chịu đội mão gai, để đền bù những tội phạm trong tư tưởng của loài người và tội lỗi của chính con hầu tránh khỏi những tội ấy. Nguyện xin cho Nước Chúa Kitô được rộng mở trên thế gian.   (Lạy Cha, Kính Mừng)

5.  Chúa Giêsu vác thánh giá

Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, con cậy nhờ tay vẹn sạch Mẹ Maria và Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu để dâng lên Cha những sự đau đớn mà Chúa Giêsu phải chịu trên đường lên núi Can-vê, nhất là vết thương trên vai cùng với Máu Thánh Người để xin Cha làm nhẹ bớt gánh nặng của cây thánh giá. Nguyện xin Cha tha thứ cho những lời than phiền nghịch với Thánh Ý Cha, những tội lỗi đã phạm và xin cho con được tránh khỏi những tội ấy, đồng thời ban cho con biết mến yêu thánh giá.   (Lạy Cha, Kính Mừng)

6. Chúa Giêsu bị treo trên Thánh Giá

Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, con cậy nhờ tay vẹn sạch Mẹ Maria và Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu để dâng lên Cha Con Chí Thánh của Cha bị đóng đinh trên thánh giá, những vết thương nơi chân tay Ngài, và ba giòng máu đã đổ ra vì chúng con, sự trần trụi tột cùng, đức vâng lời trọn vẹn, tất cả những đau đớn xác hồn, cái chết vô cùng quý báu và sự hy sinh không đẫm máu trên bàn thờ trong mọi Thánh Lễ Misa trên khắp thế giới, để đền bù những sự vi phạm đến các lời đã khấn hứa và những cơ-chế của Hội Thánh, để cầu cho những người đau yếu bệnh tật và những người sắp qua đời, để Cha ban cho Giáo Hội những linh mục và giáo dân thánh thiện, để cầu theo ý chỉ của Ðức Giáo Hoàng, để xin ơn tái tạo cho các gia đình công giáo, để cho đức tin ngày thêm vững chắc và được khuyến-khích, để cầu xin cho quê hương xứ sở, cho mọi người được trở nên một trong Chúa Kitô và Hội Thánh Người, cũng như cầu cho tất cả những nơi mà người tín hữu chỉ là phần thiểu số.   (Lạy Cha, Kính Mừng)

7.  Vết thương cạnh nương long Chúa Giêsu

Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, xin nhận lấy những của lễ quý báu này là Máu và Nước tuôn ra từ vết thương cạnh nương long Chúa Giêsu để ban cho Giáo Hội những ơn cần thiết và để đền bù các tội lỗi loài người.

Lạy Máu Chúa Kitô, đổ ra từ Trái Tim cực thánh, xin tẩy rửa con sạch mọi tội lỗi con đã phạm.  Lạy Nước chảy ra từ cạnh nương long Chúa Kitô, xin rửa con cho sạch những tội lỗi đầu tiên của con, xin cứu vớt con cũng như các linh hồn đáng thương thoát khỏi chốn luyện hình.   (Lạy Cha, Kính Mừng)