Thiên đàng là gì?

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Phi Quang

Hỏi 69:

Thiên đàng nghĩa là gì?
Phúc

Đáp:

Tình trạng của những người đã chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, và đã hoàn toàn được thanh tẩy, sẽ sống muôn đời với Chúa Kitô, với Ba Ngôi Thiên Chúa, với Trinh Nữ Maria, các Thiên Thần và tất cả các Thánh, họ mãi mãi giống như Thiên Chúa, vì họ thấy Ngài “đúng như Ngài là” (I Ga 3:2), mặt giáp mặt… sự sống toàn hảo như thế được gọi là Thiên Đàng. Thiên Đàng là cùng đích tối hậu và là sự thực hiện những khát vọng sâu xa nhất của con người, đó là tình trạng hạnh phúc cao nhất và vĩnh cửu (xem GLCG 1023-1025). Từ ngữ Thiên Đàng được dùng để dịch chữ paradisus (Latinh), và tiếng này do tiếng cổ Ba Tư pairi.daêza- có nghĩa đen là “tường kín” chỉ khu vườn kín mà nhà vua khi muốn thưởng công ai thì cho được ăn với vua trong khu vườn có tường kín đó.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận