" /> Giờ Lễ Nhà Thờ Lớn Hà Nội | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Nhà Thờ Lớn Hà Nội | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giờ Lễ Nhà Thờ Lớn Hà Nội | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Lịch lễ tại nhà thờ Lớn Hà Nội

Địa chỉ 40, Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường: 05h30 và 18h15

Giờ lễ ngày thứ 7: 18h00

Giờ lễ ngày Chúa Nhật:

  • 05h00, 07h00, 09h00, 11h00 (tiếng Pháp)
  • 16h00 (lễ thiếu nhi)
  • 18h00, 20h00 (lễ giới trẻ)
Giờ Lễ Nhà Thờ Lớn Hà Nội | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Lễ nhà thờ lớn Hà Nội

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *