" />Giờ Lễ Nhà Thờ Lớn Hà Nội | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Nhà Thờ Lớn Hà Nội | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giờ Lễ Nhà Thờ Lớn Hà Nội | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Lịch lễ tại nhà thờ Lớn Hà Nội

Địa chỉ 40, Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường: 05h30 và 18h15

Giờ lễ ngày thứ 7: 18h00

Giờ lễ ngày Chúa Nhật:

  • 05h00, 07h00, 09h00, 11h00 (tiếng Pháp)
  • 16h00 (lễ thiếu nhi)
  • 18h00, 20h00 (lễ giới trẻ)

Giờ Lễ Nhà Thờ Lớn Hà Nội | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

About admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *