" />Giờ Lễ Nhà Thờ Hàm Long | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Nhà Thờ Hàm Long | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giờ Lễ Nhà Thờ Hàm Long | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Lịch lễ nhà thờ Hàm Long tại Hà Nội

Địa chỉ 21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ lễ ngày thứ 2: 5h30 (Tối không có lễ)

Giờ lễ ngày thứ 3: 5h30 và 19h00 (Lễ Tiếng Anh)

Giờ lễ ngày thứ 4: 5h30 và 19h00

Giờ lễ ngày thứ 5: 5h30 và 18h30 (Lễ Thiếu Nhi, sau lễ Chầu Mình Thánh)

Giờ lễ ngày thứ 6: 5h30 và 19h30 (Thứ sáu đầu tháng có lễ 15h30, tối Chầu Mình Thánh)

Giờ lễ ngày thứ 7: 5h30 và 19h00 (lễ Chúa Nhật)

Giờ lễ ngày Chúa Nhật: 6h, 8h (Thiếu nhi), 17h, 19h

Giờ Lễ Nhà Thờ Hàm Long | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

About admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *