" /> Giờ Lễ Nhà Thờ Hàm Long | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Nhà Thờ Hàm Long | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giờ Lễ Nhà Thờ Hàm Long | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Lịch lễ nhà thờ Hàm Long tại Hà Nội

Địa chỉ 21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ lễ ngày thứ 2: 5h30 (Tối không có lễ)

Giờ lễ ngày thứ 3: 5h30 và 19h00 (Lễ Tiếng Anh)

Giờ lễ ngày thứ 4: 5h30 và 19h00

Giờ lễ ngày thứ 5: 5h30 và 18h30 (Lễ Thiếu Nhi, sau lễ Chầu Mình Thánh)

Giờ lễ ngày thứ 6: 5h30 và 19h30 (Thứ sáu đầu tháng có lễ 15h30, tối Chầu Mình Thánh)

Giờ lễ ngày thứ 7: 5h30 và 19h00 (lễ Chúa Nhật)

Giờ lễ ngày Chúa Nhật: 6h, 8h (Thiếu nhi), 17h, 19h

Giờ Lễ Nhà Thờ Hàm Long | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Lễ nhà thờ Hàm Long

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *