T2, 06 / 2019 7:02 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Cổ Nhuế

Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường: 5h30

Giờ lễ thứ 7: 5h30; 18h30

Giờ lễ Chúa Nhật: 16h00; 18h00; 20h00

Giờ Lễ Nhà Thờ Cổ Nhuế
Giờ Lễ Nhà Thờ Cổ Nhuế