Giờ Lễ Giáo Điểm Tin Mừng Cha Long

Giờ Lễ Giáo Điểm Tin Mừng Cha Long

Lịch lễ giáo điểm tin mừng

Lịch lễ ngày thường: 17:00

Lịch lễ Chúa nhật: 15:00 – 19:00

Thông tin thêm

  • Giáo phận: Sài Gòn
  • Giáo hạt: Xóm Chiếu
  • Giáo xứ: Giáo Điểm Tin Mừng
  • Năm thành lập: 2009
  • Điện thoại: 0903 760 933
  • Email: chatrandinhlong@gmail.com
  • Facebook: /Giaodiemtinmung
  • Youtube: /UCglnUNAopTDZGHa8XprJawg

Giờ Lễ Giáo Điểm Tin Mừng Cha Long

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY