vì đời con tất cả là hồng ânTag: 

Tất Cả Là Hồng Ân

Tất Cả Là Hồng Ân

T4, 04 / 2018 1:09 Sáng
Có một bà lão đạo đức, nhưng nghèo đến nỗi không có đủ tiền mua gạo ăn. Hôm nọ, đói quá không làm gì nổi, bà chỉ còn cách qùy gối giữa nhà, hết lòng tha thiết van nài cùng Chúa: – Lạy Chúa, xin g...