tháng mân côiTag: 

THÁNG MÂN CÔI ĐÃ VỀ.

THÁNG MÂN CÔI ĐÃ VỀ.

T7, 09 / 2017 8:46 Sáng
Hàng năm Giáo hội Công Giáo dành trọn tháng mười làm tháng Mân Côi, tháng kính Mẹ Maria cách đặc biệt. Trong tháng này, Giáo hội khuyến khích và kêu gọi các Kitô hữu siêng năng cầu nguyệ...