tên thánh nữTag: 

Chọn tên Thánh bổn mạng cho con

Chọn tên Thánh bổn mạng cho con

T6, 10 / 2017 11:18 Chiều
Đối với Kitô hữu, việc đặt tên thánh thường mang ý nghĩa để mỗi người tự nhắc nhở bản thân về cách sống, noi gương đạo đức của thánh bổn mạng, và cũng để được phù trợ nhờ lời cầu bầu của thánh nhân. Tron...