nguoi chet hien veTag: 

Người Chết Hiện Về

Người Chết Hiện Về

T2, 06 / 2019 2:31 Chiều
Tại thành Cologna, Đức, có một phụ nữ đã chết và hiện về cùng một chị bạn để xin chị này biên tên mình vào Hội Mân Côi ở Cologna. Chị bạn thắc mắc tại sao chết rồi còn cần gì vào Hội Mân Côi nữa, thì...