kinh cầu cho các linh hồnTag: 

Tiếng Đọc Kinh Của Các Linh Hồn

Tiếng Đọc Kinh Của Các Linh Hồn

T3, 11 / 2017 8:21 Chiều
Trong phần cảm nghiệm số 2486 ngày 1/7/2014, chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về cảm nghiệm của bà cụ Maria, một thành viên thân thương trong nhóm cầu nguyện Mân Côi của chúng tôi. Từ khi ...