kinh cám ơn sau rước lễTag: 

Nhờ Mẹ tạ ơn Chúa SAU KHI RƯỚC LỄ

Nhờ Mẹ tạ ơn Chúa SAU KHI RƯỚC LỄ

T7, 02 / 2018 5:21 Chiều
TẠ ƠN CÙNG VỚI MẸ MARIA       Mẹ ơi! con được hạnh phúc biết bao vì được kết hiệp cùng Chúa Giêsu, nhưng con chẳng đáng được Chúa đến với con.      Ôi Maria, là Ðấng Vô Nhiễm Rất Thánh, xin Mẹ dâng lên ...