đời sống cầu nguyệnTag: 

Kiên trì trong cầu nguyện

Kiên trì trong cầu nguyện

T6, 01 / 2018 5:27 Chiều
Cầu nguyện là sinh hoạt thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Đời sống tâm linh của tín hữu không thể tồn tại và tăng trưởng nếu không được nuôi dưỡng bằng những cuộc giao tiếp thường xuyên – cầu ngu...