đọc kinh ngày chủ nhậtTag: 

Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình Ngày Chúa Nhật

Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình Ngày Chúa Nhật

CN, 02 / 2018 3:49 Chiều
01. Làm dấu thánh giá 02. Kinh Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, ...