chuỗi hạt mân côiTag: 

59 lới hứa cho những ai mang chuỗi hạt Mân Côi

59 lới hứa cho những ai mang chuỗi hạt Mân Côi

T6, 10 / 2017 7:02 Chiều
Trên đây chúng tôi có trình bày 15 lời hứa Đức Mẹ ban cho nhũng ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Còn 59 lời hứa dưới đây, Đức Mẹ đã ban cho vị thần khải, chị Genevieve từ ngày 24-31 tháng 5 năm ...