chua giesu sinh ra o dauTag: 

Màu nhiệm: Bé Sinh Ra Với Phép Lạ Dấu Ấn Chúa Jesus

Màu nhiệm: Bé Sinh Ra Với Phép Lạ Dấu Ấn Chúa Jesus

T7, 09 / 2017 9:10 Sáng
Chúng ta đều biết rằng Chúa Jesus đã chết trên cây thập tự để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta không bao giờ có thể quên những vết thương, những vết rách, những sự nhạo báng, những vết thương ...