T2, 12 / 2020 4:24 Chiều | Đức Tin Jesus

 

MỤC
SUY NIỆM

Sống Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng 

WHĐ / Aleteia —
Bạn đã suy gẫm thế nào về 5 mầu nhiệm này trong cuộc sống của bạn? Mùa Thường
Niên bắt đầu, và bạn biết điều đó có nghĩa là gì?

Mùa Thường Niên có
nghĩa là chúng ta dừng lại tiếng oh – ah nơi Hài Nhi Giêsu và bước theo Đức
Giêsu trưởng thành.


Nó có nghĩa là
chúng ta bước theo Đấng đã tự xưng là Ánh Sáng Thế Gian và
quy chiếu đời sống Kitô
hữu
chúng ta vào lời mời gọi: “Hãy để cho ánh
sáng của bạn chiếu giãi trước mặt người khác” (Mt 5,16).

Mùa Thường Niên có
nghĩa là chúng ta đem ánh sáng lấp lánh của Giáng Sinh từ ngôi nhà của chúng ta
và đặt chúng vào trong tâm hồn.

Điều đó có nghĩa là
chúng ta bước ra khỏi mầu nhiệm Năm Sự Vui và đi vào mầu nhiệm Năm Sự Sáng:
Chúa chịu Phép Rửa, tại tiệc cưới Cana, rao giảng Nước Trời, Biến hình, và lập
Bí tích Thánh Thể.

1. Sống trong ánh sáng Phép Rửa của Chúa – và của chính
bạn.


Những bước đầu tiên
trong cuộc đời rực sáng bắt đầu với tiếng phán của Chúa Cha từ trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về
Con”.
 Chúa Cha đã nói với Người Con, nhưng bởi chúng ta được thánh tẩy
trong Đức Giêsu Kitô và tham dự vào sự sống của Người, vì thế chúng ta có thể
hiểu cách nào lời đó cũng nói với chúng ta.

Trong Phép Rửa,
Thiên Chúa ôm lấy bạn, yêu bạn, tôn trọng bạn và trao trọn cuộc sống của Ngài
cho bạn. Ngài mời gọi bạn đáp lại bằng cuộc sống – một cuộc sống hạnh phúc
và phục vụ – “ra đi làm việc thiện” như Chúa Giêsu đã làm.

2. Sống trong ánh sáng bằng việc đặt Đức Giêsu Kitô ở vị
trí trung tâm của đời sống gia đình – như tại Cana.


Tiệc cưới tại Cana
biến những điều bình thường trở thành phi thường. Tại tiệc cưới, nước lã biến
thành rượu bởi vì có Đức Kitô là trung tâm. Cuộc sống gia đình có thể được biến
đổi theo cách tương tự nếu Đức Kitô ngự giữa gia đình.

Mẹ Maria đưa cho
những gia nhân tại tiệc cưới một công thức đơn giản về cách để biến đổi nước
lã: “Người có bảo gì, hãy làm theo”. Nó
cũng là công thức cho cuộc sống gia đình: “Người có bảo gì, hãy làm theo”.

Điều đó không có
nghĩa là bạn phải biến ngôi nhà của bạn thành một chủng viện, nó cũng không có
nghĩa là bạn phải sống cuồng tín. Nhưng nó có nghĩa là bạn phải theo giáo huấn
của Giáo Hội: những khoản Giáo luật, Mười điều răn, và những Giáo huấn về đời
sống gia đình.

Điều này đặt ánh
sáng Đức Kitô ở trung tâm của gia đình bạn, và tỏa chiếu nó từ trong ra ngoài.

3. Sống trong ánh sáng bằng việc nhớ về Nước Trời đã được
Thiên Chúa rao truyền.


Vương quốc của Đức
Kitô là Magna Carta (Bản
hiến chương vĩ đại) cho cuộc sống ở trần gian. Khi Magna Carta làm cho cả các vị vua và quý tộc phải chịu trách
nhiệm trước lề luật, nó bắt đầu một cuộc cách mạng cải thiện cuộc sống ở mọi
quốc gia được thiết lập dựa trên hệ thống “luật cai trị” của nó.

Đối với chúng ta,
Chúa Kitô Vua là sức mạnh cao hơn tất cả mọi thứ mà chúng ta phải tùng phục.
Trong đời sống chính trị, bạn muốn lập đảng hoặc làm vua, không cách nào khác
là phải phục vụ Vương quốc Đức Kitô. Ở nhà, chính bạn muốn, hoặc người phối
ngẫu, hoặc những đứa con của bạn muốn làm vua, điều đó dễ dàng hơn. Nhưng họ
phải là người tùng phục Thiên Chúa. Tại nơi làm việc, bạn muốn làm vui lòng
chủ, những đồng nghiệp, hoặc những nhà chính trị, và điều đó thật tuyệt vời –
nếu bạn không vi phạm Vương quốc đích thực để thực hiện điều đó.

Sống mầu nhiệm Năm
Sự Sáng nghĩa là sống trong Vương quốc ánh sáng – và không bao giờ đặt ưu tiên
cho những lãnh địa nhỏ hơn.

4. Sống trong ánh sáng bằng việc “biến đổi” nhờ lời cầu
nguyện.


Sau khi Raissa
Gorbachev [vợ của Mikhail Gorbachev] gặp thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cô
đã thốt lên, “Ngài là ánh sáng! Ngài
là ánh sáng thuần khiết!”
 Bạn đã có kinh nghiệm tương tự khi gặp một
người đàn ông hay phụ nữ mà đã được biến đổi nhờ cầu nguyện, như một Đan sĩ,
một Nữ tu, hay một Cư sĩ.

Mỗi người chúng ta
có thể tỏa sáng, nếu chúng ta luôn biết cầu nguyện. Hãy noi gương điều đó nơi
Đức Giêsu. Người đàm đạo với Chúa Cha, Môsê và Êlia trong cuộc Biến hình và đã
trở nên xán lạn. Bạn cũng nên tỏa sáng một chút như thế!

5. Hãy để cho Bí tích Thánh Thể nên nguồn sống trong tất
cả


Thánh Gioan Êuđê đã nói: “Chúng
ta phải tiếp tục hoàn thành trong chúng ta các chặng đường của cuộc đời Đức
Giêsu. Đây là kế hoạch để Ngài hoàn thành những mầu nhiệm của Ngài trong chúng
ta”.
Đặc biệt qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu giúp chúng ta “sống như Người đã sống: Người sống trong
chúng ta và chúng ta sống trong Người.”
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số
521)

Cuộc đời tỏa sáng –
nghĩa là chúng ta sống sự sống của Phép
Rửa
với kinh nghiệm cá nhân tại Cana
và trong Vương quốc của Người, đồng
thời được biến đổi nhờ cầu nguyện và
được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể.

Hướng
Dương chuyển ngữ từ aleteia.org
nguồn: hdgmvietnam.com