" /> NGHE TIẾNG CHÚA
Home » Giáo Hội Việt Nam » NGHE TIẾNG CHÚA

NGHE TIẾNG CHÚA

NGHE TIẾNG CHÚA

Thời gian Chúa sắp phải chia phôi


Ý Người quyết định lên thành Thánh


Sai kẻ loan tin Chúa đến rồi


Khinh dể Sa-ma-ri- đãi bôi

Gioan với Gia-cô-bê nổi nóng


Cầu lửa trời thiêu chúng cháy bỏng


Người quay lại quở trách hai ông


Thần trí nào xui lời lóng cóng

Trên đường đi có người thưa rằng:


Xin theo Thầy tựa kẻ thân bằng


Chồn có hang, chim trời có tổ


Nơi gối đầu nào Ta có chăng

Cho phép tôi chôn cha trước đã


Và cho tôi thảnh thơi thong thả


Chia ly thân quyến lời từ giã


Hãy theo Ta chớ có chần chừ

Để kẻ chết cùng chôn kẻ chết


Loan truyền nước Chúa là trên hết


Ai đã cầm cày ngoái lại sau


Nước Trời không chứa kẻ bê bết


Chúa hỡi !! cho con “Nghe Tiếng Chúa”


Vâng theo Thánh ý không băn khoăn


Không do dự cũng chẳng bàng hoàng

Ngày về nước Chúa đầy hân hoan

Paul Nguyễn Minh Thông

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *