T4, 10 / 2017 8:35 Chiều | Đức Tin Jesus

Năm 1928 ở Lộ Đức, một em bé 10 tuổi bị liệt, em đi hành hương Lộ Đức với cha mẹ trong hy vọng được chữa lành.

Câu chuyện này không phải mới xảy ra gần đây nhưng mãi cho tới bây giờ, mỗi khi tôi muốn cầu nguyện đặc biệt với Chúa cho ai, tôi thường xin với Đức Mẹ trước, rồi tôi mới xin với Chúa sau.

duc me lo duc

Câu chuyện của em bé đó như sau: vào một buổi chiều, em dự buổi chầu Mình Thánh Chúa và ban phép lành cho các bệnh nhân, một em bé bị bệnh nói với linh mục ban phép lành cho em:

Em bé nói với cha: “Nếu Chúa không chữa lành cho con thì con mách mẹ của Chúa”. Linh mục tiếp tục đi ban phép lành cho các người khác, sau đó cha đi trở lại ban phép lành lại cho em. Nhưng em bé cứ nằn nì nói câu này. Mẹ em thường hay nói với em các phép lạ Lộ Đức, về tình yêu vô biên của Mẹ Maria và Mẹ đã cầu bàu với Chúa Giêsu, con của Mẹ như thế nào cho mình. Khi đó em bé la to lên: “Giêsu, nếu Chúa không chữa lành bệnh cho con, con sẽ mách Mẹ của Chúa”. Và lúc đó, phép lạ đã xảy ra.

Tôi không bao giờ thất vọng

Như tất cả các bà mẹ, Mẹ Maria là Mẹ nhân lành. Đầy ơn phước, Mẹ mang đến cho chúng ta ơn phước của Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Tôi còn nhớ, khi còn nhỏ, mỗi khi tôi muốn xin gì với cha tôi, đầu tiên tôi đều nói với mẹ tôi. Mẹ tôi có nhiệm vụ nói với cha tôi chiều hôm đó và sáng hôm sau, tôi được những gì tôi mong muốn. Cũng vậy với Mẹ Maria, Chúa Giêsu không từ chối gì với Mẹ.