T6, 11 / 2017 11:38 Chiều | Đức Tin Jesus

Đức Phanxico từng liệt kê 15 căn bệnh mà những chủng sinh có thể mắc phải. Qua những căn bệnh này, tôi mạn phép liên tưởng đến đời sống của tôi và anh em trong chủng viện đôi khi chúng ta mắc phải một số căn bệnh


1/ Bệnh càng lên cao càng thấy yếu kém trong việc kết hợp với Chúa dù luôn hiện diện đầy đủ các giờ

2/ Bệnh sống với những kế hoạch và tự làm theo đó mà bỏ quên sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần

3/ Bệnh duy tri thức, vì xem điểm số là cách để chứng tỏ tri thức của mình hơn anh em.

4/ Bệnh cạnh tranh nhau, từ đó bản tính ích kỷ hoặc kiêu ngạo lại được dịp thể hiện cách khéo léo.

5/ Bệnh cho mình là hơn người khác nên không muốn nghe lời góp ý của bất cứ ai.

6/ Bệnh dửng dưng trước khó khăn của anh em, từ đó thói xấu chỉ biết nghĩ cho mình mỗi ngày một tăng trưởng.

7/ Bệnh tích trữ, mặc dù có quyết tâm là ” từ bỏ ” nhưng sự thật là ” từ từ hãy bỏ ” còn giờ thu vô cái đã.

8/ Bệnh e ngại cộng tác vào công việc chung, vì quên tình hiệp thông nên có lúc bỏ mặc hoặc chỉ miễn cưỡng cộng tác.

9/ Bệnh coi chủng viện như nhà trọ nên đừng bao giờ nói đến từ ” Gia đình chủng viện ” vì từ ấy không có trong từ điển của khách trọ.

Có thể nói những căn bệnh này là cám dỗ có nguy cơ làm cho đời sống chung tại chủng viện không thể thăng tiến được, nhất là bước đường ơn gọi của tôi và anh em có nguy cơ lạc lối. Ước mong Chúa Thánh Thần nâng đỡ và thanh tẩy chúng ta. Xin Lòng Chúa Thương Xót chữa lành mọi vết thương tội lỗi của chúng ta.

Trích : Tâm tình của chủng sinh Anphong Nguyễn Minh Tân đã tốt nghiệp