T3, 11 / 2017 9:46 Sáng | Đức Tin Jesus

Hỏi: nhân tháng cầu cho các linh hồn ( tháng 11) xin cha giải thích rõ về hai nơi gọi là Luyện ngục và hỏa ngục.

Trả lời:

Trong niềm tin Kitô Giáo, căn cứ vào Kinh Thánh và Giáo lý của Giáo Hội thì chắc chắn phải có ba nơi gọi là Thiên Đàng, Luyện ngục và hỏa ngục ( hell) mà những người chết đi trong thân xác sẽ phải bị  phá n xét để đến một trong ba nơi này.

Luyện ngục và hỏa ngục là gì và ở đâu?

Thật vây. trước hết là Luyên ngục hay Luyện tội ( purgatory) là nơi mà các linh hồn thánh ( holy souls) đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa được hoàn hảo đủ để vào  ngay Thiên đàng. Các linh hồn này phải “tạm trú” trong nơi gọi là Luyện tội này  để được thanh tẩy một thời gian dài ngắn tùy theo mức hoàn hảo đòi hỏi trước khi được vào Thiên Đàng vui hưởng Thánh Nhan Chúa cùng các Thánh các Thiên Thần.

Dù chưa được vào Thiên Đàng, nhưng các linh hồn thánh ở Luyện tội  có thể  cầu xin đắc lực cho các tín hữu còn sống, và ngược lạ, các tín hữu có thể cứu giúp các linh hồn nơi Luyện Tội  bằng các việc lành như : cầu nguyện, lần chuỗi, làm việc bác ái,  như cứu giúp người nghèo khó, bệnh hoạn, nhất là xin lễ cầu cho  các linh hồn đặc biệt làm trong tháng cầu cho các linh hồn  (tháng 11 dương lịch ).

Khác với luyện  ngục và hỏa ngục, Thiên Đàng là nơi dành cho những ai, khi còn sống trên trần gian này, đã quyết tâm đi tìm Chúa và sống theo đường lối của Người, để xa lá nh mọi sự dữ, sự tội và bước đi theo Chúa Kitô, là : “Con đường là Sự thật và sự Sống”  ( Ga  14: 6).

Ngược lại,  hỏa ngục  là nơi dành cho những kẻ -khi còn sống- đã hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và tình thương của Người để sống theo ý muốn riêng mình, và buông   theo  những quyến rũ của ma quỉ và thế gian để làm những sự dữ như :  giết người, giết thai nhi, thù hận, cướp của, cờ bạc, bất công, bóc lột,  hiếp dâm, ngoại tình, khủng bố, gây ra chiến tranh, giết hại dân lành, trẻ em.. buôn bán phụ nữ và trẻ nữ để bán cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi, như thực trạng của thế giới vô luân, vô đạo ngày nay…

a

Nếu bọn này không sám hối và từ bỏ những  con đường tội lỗi kia để xin tha thứ, thì  chúng sẽ kết thúc đời mình trong nơi gọi là hỏa ngục. Và đây là sự  lựa chọn của con người, chứ không phải là sự trừng phạt của Thiên Chúa  là  Cha đầy lòng yêu thương và mong  “ muốn cho mọi người được cứu độ và nhân biết chân lý.” 1Tm2:4),  như Thánh Phaolô đã quả quyết.

Sau đây là bằng chứng có nơi gọi là hỏa ngục :

I- Thánh Kinh đã cho ta biết về nơi gọi là hỏa ngục như sau :

“ Khi ra về, mọi người sẽ thấy xác những kẻ phản loạn chống lại Ta,vi giòi bọ  rúc tỉa, chúng sẽ không chết, lửa thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi. Chúng sẽ là đồ ghê tởm cho mọi người phàm.” ( Ís 60:24)

Khi đến trần gian rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu cũng đã  đôi lần nói đến hỏa ngục và hình phạt ở nơi này như  sau:

“ Nếu mắt ngươi làm cớ cho ngươi sa ngã, thì móc nó đi; thà chột một mắt  mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục,  nơi  giòi bọ không hề chết, lửa không hề tắt.” ( Mc 9: 47-48)

a

Nơi khác, Chúa còn nói rõ hơn nữa :

“ anh  em đừng sợ những kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn.   Đúng hơn, anh  em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. ( Mt 10: 28; Lc 11: 4-5)

II- Giáo lý của Giáo Hội về Hỏa ngục

Giáo lý của Giáo Hội nói rõ hỏa ngục  là “ nơi này dành cho những ai-  cho đến lúc chết- vẫn từ chối tin và trở lại. Đó là nơi cả hồn lẫn xác sẽ bị hư mất. Và danh từ “ hỏa ngục “ được dùng để chỉ tình trạng ly khai chung cuộc khỏi mọi hiệp thông với Thiên Chúa và các Thánh ở trên Trời”, ( x. SGLGHCG số 633, 1033).

Vì thế, Giáo Hội luôn cảnh giác các tin hữu về thảm họa đáng sợ này để mong mọi người  ý thức rõ và quyết tâm sống đẹp lòng Chúa ở trần gian này hầu tránh hậu quả phải hư mất đời đời trong  nơi gọi là hỏa ngục. Cụ thể, giáo lý của Giáo Hội nói rõ thêm như sau:

“ linh hồn của những người chết trong tình trạng đang có tội trọng, sẽ lập tức xuống hỏa ngục, lửa vĩnh viễn.” ( x. SGLGHCG số 1035)

Nghĩa là những ai sa xuống hỏa ngục thì vĩnh viễn  phải xa lìa Chúa và không  ai có thể làm gì để cứu họ được nữa, vì không có sự hiệp thông nào giữa hỏa ngục và Thiên Đàng,  các tín hữu còn sống trên trần gian hay đang còn được tinh luyện trong Luyện tội.

a

Các Thánh trên trời không cần a gúp gì nữa, nhưng  có thể nguyện giúp cầu thay cách hữu hiệu  cho các linh hồn trong Luyện tội và cho các tín hữu còn sống  trên trần thế và  ở  trong Giáo Hội. Các linh hồn có thể cầu xin đắc lực cho các tín hữu còn sống, và ngược lại, các tín hữu có thể cứu giúp các linh hồn bằng việc lành như cầu nguyện, làm việc bác ái,  xin lễ cầu cho các linh hồn được mau chóng tiếp nhận vào Thiên đàng. Đây là nội dung tín  điều các Thánh thông công  mà  Giáo Hội dạy cho con cái mình sống và thực hành để mưu ích cho mình và cho các linh hồn trong luyện tội.

Thiên Chúa không muốn phạt ai trong  hỏa ngục,vì Người là tinh thương và hay tha thứ.

Nhưng vì con người có tự do để sống theo lương tâm, theo đường lối của Chúa, hay khước từ Chúa để  làm những sự dữ, sự tội mà không biết sám hối ăn năn cho đến lúc phải lìa đời, nên đã tự ý chọn hỏa ngục cho mình, chứ không phải vì Chúâ muốn phạt ai ở chốn đau khổ vĩnh viễn này. Chắc chắn như vậy.

Tuy nhiên, không cần  phải đợi đến chết mới biết có hỏa ngục.Ngược lại, hỏa ngục có mặt ngay trên trần gian tụchóa, vô luân vô đạo này và  ở những nơi sau đây:

1. Buôn người, mãi dâm và ấu dâm (prostitution & child prostitution):

Mãi dâm thì đã có từ khi có con người trên trần thế này.Nhưng buôn bán phụ nữ   cho nô lê tình dục  ( sexual slavery)   và  ấu dâm ( child prostitution) thì mới có trong thời đại vô luân  tụchóa ngày nay mà thôi.

Thật vậy, ở khắp nơi đang có   những kẻ đi tìm thú vui xác thit rất man rợ  nơi các trẻ em còn thơ dại và nơi những phụ nữ bị lừa dối,dụ dỗ  cho đi làm có lương cao,  nhưng thực tế là để làm nô lệ tình dục  do bọn ma cô và tú bà khai thác để làm tiền trên thân sác và tinh thần đau khổ của các nạn nhân…

a

Đây là tội ác vô cùng khốn nạn đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả ở  Hoa Kỳ.  Và Việt Nam, là một trong những nguồn cung cấp trẻ em  và phụ nữ  cho hoạt động đầy tội ác này.

Điều đáng  buồn hơn nữa là  có những cha mẹ đã mất hết lương tri, và bản chất con người ( human nature) nên đã lạm dụng tình dục với chính con cái của mình. Tệ hại hơn nữa là có những người cha đã hiếp dâm con gái của mình mới –6-7 -8 tuổi rồi bán chúng cho bọn buôn người đem đi bán lại cho bọn ma cô, tú bà đang hành nghề “ấu dâm” ở trong và ngoài nước;  theo như tin cho biết của một ân nhân đang dấn thân lo cứu giúp các trẻ em nạn nhân này.

Như thế, tất cả cha mẹ liên hệ, bọn ma cô buôn người và các kẻ đi tìm thú vui vô cùng  khốn nạn và tội lỗi trên,  đều đang sống trong hỏa ngục do chính chúng  tạo ra  ngay ở trên trần gian này,  chứ không  cần phải đợi đến chết mới  được  xuống hỏa ngục để bị thiêu đốt đời đời. Hỏa ngục do chính chúng tạo ra cho chúng  vì thực chất của đời sống họ là hỏa ngục.Tội lỗi của bọn này  thật ghê sợ vì không những chúng  tạo  hỏa ngục  cho chúng,  mà còn mang hỏa ngục  đó đến cho các nạn nhân đáng thương,  là những trẻ thơ còn trong trắng, nhưng đã bất hạnh sa vào cạm bẫy tội lỗi của chúng, khiến thể xác bị thương tật và tinh thần bị trấn thương nặng. Đây là tội ác chỉ có trong thời đại vô luân vô đạo hiên nay mà thôi. Và những kẻ đang làm sự dữ này  đã phỉ nhổ vào mọi niềm tin có  Thượng Đế, có Thiên Chúa là Đấng cực tốt cực lành, đầy yêu thương, nhưng chê ghét mọi tội lỗi và sự dữ.

Cho nên, chúng xứng đáng để nghe lời chúc dữ sau đây của  Chúa Giêsu :

“ Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Những khốn  cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho  nó hơn  là để nó làm cớ cho một trong những  kẻ  bé mọn này vấp ngã.” ( Lc 17: 1-2)

a

Thánh Phaolô cũng lên án tội dâm ô và các tội khác như sau :

“ Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ : đó là dâm bôn ô uế, phóng đãng …và những điều khác giống như vậy. Tôi báo trước cho mà biết, như tôi đã từng  bảo : những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.” ( Gl  5: 19-21)

Những  sự dữ mà bọn người nói trên đang làm là một  tội vô cùng lớn lao,  vì nó  đi ngược lại hoàn toàn  với  bản chất  thánh thiện, trọn tốt trọn lành của Thiên Chúa, và  chỉ thích hợp với bản chất của ma quỷ, tức  bè lũ Sa tăng,Lu-ci-fe,  kẻ thù của Thiên Chúa, đã  bị   Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e đánh đuổi  ra khỏi Thiên đàng vì tội kiêu căng dám chống lại Thiên Chúa.

Thực tế đã cho biết là các đường dây buôn người, buôn bán phụ nữ và trẻ em đang hoạt động mạnh  ở trong và ngoài nước  để  cung cấp thú vui vô luân vô đạo cho bọn người đang bán linh hồn cho  ma quỉ  và  giữ chỗ trước trong hỏa ngục đời sau.

Tại sao lại có  những cha mẹ  đem bán con cái ( con gái) của mình cho bọn buôn người  nói trên ???.  Thật là điều đau buồn mà những ai còn chút lương tri phải rùng mình ghê sợ và lên án, vì đây  là  thảm trạng chưa từng thấy trong xã hội loài người từ xưa đên nay.Chỉ có loài thú vật mới không biết gì là liêm sỉ, vì không có lý trí và  lương tâm  nên chúng có thể ăn thịt nhau và làm tình lẫn lộn với nhau mà không hề biết xấu hổ.

Nhưng là con người, và là cha mẹ  mà đem bán cái cái cho bọn buôn người, nhất là lại  hãm hiếp con gái trước  khi bán chúng cho bọn bất lương, thì quả thật là điều ghê tởm không thể tưởng tượng  được, như đang xảy ra trong hoàn cảnh của một xã hội phi luân, vô đạo hiện nay.Những  cha mẹ này cùng với bọn ma cô, tú bà  và những  kẻ đi tìm thú vui vô cùng khốn nạn kia quả thực  đang  tạo hỏa ngục cho các nạn nhân của chúng  khi nhẫn tâm  xô đẩy  biết bao trẻ em thơ dại,và phụ nữ bị lường gạt  vào cái hỏa ngục của bọn chúng. Do đó,  những vui thú  mà bọn người  man rợ  kia đi tìm  –  tức khách mua vui đủ mọi lớp tuổi,   cùng với  tiền bạc  mà  bọn  buôn người, bọn ma cô tú bà kiếm được nhờ  hoạt động  tội lỗi này,   đã giúp cho bọn chúng  có dư  tiền và  điều kiện  để mua lò hỏa ngục tối tân   cho chúng được thiêu đốt  đời đời  mai sau.Chắc chắn như vậy.

a

Nhưng tại sao lại có loại hỏa ngục  này ?

Phải chăng vì môi trường xã hội đã quá hư thối  không còn chất  luân lý, đạo đức nào như thực trạng  bên nhà, hoặc vì tự do quá trớn và luật pháp có nhiều khe hở như ở Hoa kỳ này,  đã làm phát sinh  những thảm họa như  nạn buôn người- hay nói đúng hơn, là buôn phụ nữ và trẻ em  bán cho bọn ma cô tú bà  hành nghề mãi dâm và ấu dâm ở rất  nhiều  nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước Á  Châu, như  Trung cộng, Ấn Độ, Cambốt  Thai Lan, Lào, Sri Lanka,  Phi luật Tân,  Mã lai và Việt Nam..

2- Nạn bất công, bóc lột và hà hiếp người thấp cổ bé miệng

Thiên Chúa là sự công bằng, chính trực  tuyết đối, nên ai bất công, bóc lột  sức lao động  và tiền bạc  của người khác là xúc pham đến sự  công bằng của Chúa.

Thật vậy, chỉ vì  có những kẻ muốn vơ vét của cải cho đầy túi tham mà nạn bóc lột xảy ra trong chế độ cai trị hà khắc, bất công, vô nhân đạo  và  bạo tàn. Đây là thứ hỏa ngục khác đang tồn tại ở những nơi có bất công xã hội, vắng bóng luân lý và đạo đức, vì người cai trị cố bám lầy quyền bính để  kéo dài  sự đau khổ và bất công cho người dân  không may rơi vào ách thống trị  của tập đoàn  trộm cướ p, núp dưới danh nghĩa giải phóng, dân chủ giả hiệu,  nhưng  thực chất chỉ để thỏa mãn tham vọng  quyền lực và vơ vét của cải, làm giầu cho bọn chúng  trên xương máu của người dân xấu số. Chúng  không có lương tri nên không hề quan tâm gì đến phúc lợi của người dân, cách riêng của người nghèo đói, nạn nhân của chế độ bóc lột và bất công như thực trạng đang phơi  bày ở nơi có hỏa ngục này.

a

3- khủng bố vì cuồng tin tôn giáo và tham vọng chính trị:

Thế giới đang sống trong đe dọa của khủng bố ( terrorism), vì bọn cuồng tín tôn giáo- tức bọn Hồi giáo quá khich ( ISIS) muốn độc tôn giáo phái của mình, nên tìm  mọi cách để triệt hạ các tôn giáo khác bằng hành động khủng bố, bắt cóc, giết  người, chặt đầu con tin, hiếp dâm  và đốt phá cơ sở thờ phượng của các  tôn giáo khác. Đây là tai họa lớn  đang xảy   ra  cho các Kitô hữu ( Christians) thuộc các  Giáo hội Công Giáo Đông Phương, Chính Thống giáo và Tin Lành ở các nước Iraq, Iran, Ai Cập, Syria,Lybia,  Sudan…mà cộng đồng thế giới, đặc biệt là  Mỹ và Âu Châu, đang làm ngơ khiến cho các Kitô hữu thiểu số ở các nước có đông Hồi giáo nói trên  phải khốn khổ vì  bị bách hại và giệt chủng ( genocide)  bởi những kẻ cuồng tín muốn tiêu diệt KitôGiao( Christianity)  để độc quyền thống trị cả về tôn giáo lẫn chính trị. Đây là hỏa ngục mà bọn cuồng tín kia đang gây ra cho những người mà chúng coi là kẻ thù phải thanh toán,  để chúng được độc tôn truyền bá tôn giáo và tham vọng chính trị của chúng.

Sau hết, những kẻ đang cai trị độc ác, cha truyền con nối ở  một số  nơi trên thế giới, cũng tạo hỏa ngục cho chính người dân chẳng may sống dưới ách  cai trị  độc đoán và bất lương của chúng, như thực trạng ở Bắc Hàn hiện nay.  Bọn cai trị độc ác này cũng đang  mua trước cho  chúng  một chỗ an nghỉ đời đời trong chốn hỏa ngục, nếu chúng  không biết ăn năn sám hối kịp thời để từ bỏ con đường gian ác.

Tóm lại, trong thế giới tụchóa, vô luân  ngày nay, con người đã tạo hỏa ngục  ở nhiều nơi cho chính mình và cho người khác, chẳng may sa vào  vòng tay tội lỗi của họ. Dù họ có niềm tin hay không, nhưng cách sống của họ chắc chắn đã  vô tình  nói lên khát vọng muốn được thiêu đốt đời đời trong nơi gọi là hỏa ngục. Và chắc chắn phải có nơi này, vì tội ác của những kẻ đang làm những sự dữ nói trên sẽ dẫn đưa  chúng  cuối cùng phải dừng chân ở chốn này,  để được thiêu đốt cho xứng với những sự dữ mà chúng  đang làm, đang tạo hỏa ngục cho người khác – đặc biệt là cho các trẻ  em  nạn nhân của thú  “ấu dâm”vô cùng khốn nạn, cũng như cho  các   nạn nhân  của  bọn cuồng tín tôn giáo và độc tài chính trị.

Là người tín hữu Chúa Kitô, Chúng ta hãy   tha thiết cầu nguyện để xin Chúa sớm phá tan  những sự dữ nói trên,  hầu cho  con người ở khắp nơi được sống trong lành mạnh,  an bình, tự do và nhân ái  để phát huy  mọi giá trị tinh thần và đạo đức, xứng đáng với nhân phẩm và phù hợp với  niềm tin có Thiên Chúa  hayThượng Đế,  là  Đấng tối cao chê ghét mọi tội lỗi và sự dữ do ma quỷ xúi dục và con ngưởi mất lương tri  đang tích cực cộng tác  ở khắp nơi trên thế giới  phi nhân và phi luân  này.

Chúa nói: “ Ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt  13:43; Mc 4:23;Lc 8:8 )

Lm Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn