T7, 12 / 2017 3:19 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thời gian để mở các Ấn, vốn sẽ dẫn đến việc con mở Ấn Thứ Bảy, gần như ở trước mắt con rồi.

Vì những lời cầu nguyện của các con mà nhân loại đang tránh được nhiều biến động.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con đang nhận lấy Thập Giá của Ta và các con sẽ kết hiệp với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Ta khi các con can đảm hướng về Vương Quốc Vinh hiển của Ta.

Khi những sự dối trá và những sa đọa của thế giới gia tăng, thì cũng là lúc đức tin của những người dẫn dắt đạo binh của Cha, sẽ gia tăng.

Các giáo hội sẽ bị bách hại, cụ thể là Giáo Hội Công Giáo và Nhà Ít-ra-en.

Nhiều người sẽ thỏa lòng. Hai tôn giáo này sẽ bị hành khổ, và người ta thực hiện mọi nỗ lực, cả bên ngoài lẫn bên trong, để loại bỏ bất kỳ vết tích nào của hai tôn giáo ấy.

Trên toàn thế giới, người ta sẽ tỏ ra hết sức vui mừng khi hai tôn giáo này sụp đổ.

Nhiều người sẽ coi như hai giáo hội ấy đã bị tiêu diệt.

Khi ấy người ta sẽ không còn để ý đến những tàn tích của hai Giáo Hội ấy nữa.

Nhưng đây lại là điều ngu xuẩn. Vì hai Giáo Hội ấy sẽ phục sinh để hình thành Trời Mới và Đất Mới khi Cổng Địa Đàng của Cha được mở ra.

Không ai có thể tiêu diệt được dân ưu tuyển của Cha trên trái đất.

Người ta có thể gây đau đớn, tra tấn, gây chết chóc và phá hủy những ngôi thánh đường và đền thờ mà các giáo hội lập ra để tôn vinh Chúa Cha.

Nhưng sau đó họ sẽ trỗi dậy và thu hồi những ngai vàng chính đáng của họ khi họ trị vì với Cha trong Địa Đàng.

Đừng bao giờ khước từ Thiên Chúa.

Đừng bao giờ từ bỏ những giáo hội của Người.

Vì nếu các con từ bỏ, thì các con sẽ đi theo con đường của sự lừa dối dẫn đến án phạt đời đời.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô