CN, 11 / 2017 10:58 Chiều | Đức Tin Jesus

Không gì đẹp hơn bằng những lời kinh nhân loại, con người dâng lên Thiên Chúa cùng với Mẹ Maria qua kinh Mân Côi trong tháng 10 mỗi năm. Con người qua muôn thời đại không lúc nào ngớt sống với Mẹ Maria mầu nhiệm cứu rỗi qua từng phút giây, qua từng biến cố trong cuộc sống. Đời con người có Me_Man_Coithể nói được đan dệt bằng nhiều chuỗi biến cố. Qua mỗi biến cố, mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa đang thể hiện ngay giây phút biến cố xảy ra và tiếp diễn.

Mẹ Maria đã sống ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua biến cố truyền tin. Với hai tiếng xin vâng, Mẹ đã đón nhận ơn cứu rỗi ngay trong giây phút hiện tại của lời nói xin vâng. Với Mẹ cuộc đời là một bài ca tri ân không ngừng:” Tình thương Chúa đời đời con ca ngợi”( Tv 88 ). Và giây phút nói vâng” lời chấp nhận ý định của Thiên Chúa “ là khoảng khắc đầy hồng ân Thiên Chúa trao ban cho Mẹ. Đấng Cứu Thế mà Mẹ đang cưu mang trong cung lòng trinh khiết khẳng định sâu xa: “ Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa “. Ơn cứu độ chỉ có nơi con của Mẹ là Chúa Giêsu. Mẹ đã đón nhận giây phút truyền tin với lòng tin thẳm sâu khi sứ thần Gabrien giải thích ý định của Thiên Chúa. Mẹ đã đón nhận biến cố sinh hạ Chúa Giêsu nơi hang đá Bêlem với niềm phó thác tuyệt vời. Mẹ đón nhận biến cố đem Chúa Giêsu trốn qua Ai Cập cùng với thánh cả Giuse với niềm cậy trông bền vững. Qua việc Chúa Giêsu lạc trong đền thờ Giêrusalem khi Người lên 12 tuổi, Mẹ Maria và thánh Giuse đã đón nhận với sự phó thác tuyệt vời dù Mẹ chưa hiểu việc Con của Mẹ đang làm. Trong biến cố Con của Mẹ là Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, Mẹ đã đứng dưới chân thánh giá với cõi lòng tan nát, nhưng đầy can đảm và tin tưởng vì Mẹ biết rằng Con mẹ đã hoàn tất việc cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria trong mọi biến cố xảy ra đã luôn đón nhận với tâm tình cảm mến thiết tha. Mẹ tiếp nhận mọi biến cố với giây phút hiện tại trong sáng và hân hoan.

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi để tưởng nhớ biến cố đạo binh thánh giá chiến thắng quân Thổ vào năm 1571 tại Lê-pan nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ. Hội Thánh không muốn đề cao biến cố này như một sự vinh vang tự đắc. Nhưng Giáo Hội muốn cho nhân loại, cho mọi người biết Mẹ đã hiến toàn thân của mình cho Thiên Chúa để cùng với Ngài thực hiện công trình cứu rỗi nhân loại. Phụng vụ ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay nối kết các biến cố lớn trong đời Chúa Giêsu: Nhập Thể, Khổ Nạn và Phục Sinh.

Lễ này cũng nhắc nhở nhân loại rằng Mẹ luôn kêu gọi thế giới hoán cải. Biết bao lần Mẹ đã hiện ra ở các nơi trên thế giới, Mẹ đều mời gọi con người ăn năn, sám hối. Nhân loại có thể được cứu vãn khỏi hiểm nguy, khỏi tội lỗi, nếu họ biết hối cải. Tại Fatima, Mẹ đã lập đi lập lại nhiều lần lời này. Và phương tiện hữu hiệu nhất, tốt nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện với Kinh Mân Côi, với chuỗi Mân Côi là phương thế tối hảo để nhân loại và con người được Chúa tha thứ và ban ơn.

Không kinh nào đẹp bằng kinh Mân Côi :” Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen “.

Xin Mẹ Maria giúp chúng con biết ăn năn sám hối và luôn biết cầu nguyện với kinh Mân Côi. Nào chúng ta cùng lẫn chuỗi với Đức Mẹ…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT