" /> Chọn Lựa ?
Home » Giáo Hội Việt Nam » Chọn Lựa ?

Chọn Lựa ?

Chọn Lựa ?

CHỌN LỰA…
Nếu được chọn lựa lại lần nữa

Con vẫn chọn theo Chúa, Chúa ơi!

Đời con hiến dâng làm ngọn lửa

Cháy nồng nàn thân xác đến tiêu tan…

Nếu được chọn lựa lại lần nữa

Con vẫn chọn bên Chúa, Chúa ơi

Trên bàn thờ đời con làm của lễ

Cả một đời nguyện hiến tế dâng Cha

Nếu được chọn lựa lại lần nữa

Con chẳng cần chọn nữa Chúa ơi!

Bởi đời con chính Chúa đã chọn

Đã an bài, Ngài chọn lối cho con…

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *