" /> Cáo phó: Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh Tỉnh Dòng Ngôi Lời
Home » Giáo Hội Việt Nam » Cáo phó: Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh Tỉnh Dòng Ngôi Lời

Cáo phó: Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh Tỉnh Dòng Ngôi Lời

Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh, SVD đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 08g45’, Chúa Nhật ngày 14 tháng 01 năm 2018. Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam kính báo:

Cáo phó: Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh Tỉnh Dòng Ngôi Lời

 

 

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *