T2, 11 / 2017 6:27 Chiều | Đức Tin Jesus

Đã được Chúa gọi về Vào đêm 25-11-2017 Sau cơn đột quỵ – Hưởng dương 47 tuổi

Trong tình hiệp thông chúng con kính báo:

CHA GIUSE TRẦN NGỌC TÂM,

a

Chá nh xứ Xuân Đức, Giáo hạt An Bình

Đã được Chúa gọi về lúc 21g00 ngày thứ Bảy, 25.11.2017.

Nghi thức tẩn liệm đã được cử hành lúc 14g30 Chúa nhật, 26.11.2017.

Thánh lễ an táng do Đức Cha Giuse chủ sự sẽ được cử hành vào lúc 8g30 thứ Tư, ngày 29.11.2017

tại Thánh đường giáo xứ Xuân Đức.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Tâm được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Văn Phòng Tòa Giám mục Xuân Lộc

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CHA GIUSE TRẦN NGỌC TÂM – CHÁNH XỨ XUÂN ĐỨC

Hạt An Bình – Giáo Phận Xuân Lộc

Ngày Chúa nhật 26/11/2017 lúc 14h30: Nghi thức tẩm liệm và nhập quan.

Ngày Thứ 2 ( 27/11/2017 ):

– 04h30 – 08h00 : Cha Phanxico Nguyễn Quốc Tuấn Phụ tá Gx Hưng Lộc dâng lễ – cầu nguyện.

– 08h00 – 09h30 : Giáo xứ Tâm Hòa dâng lễ – cầu nguyện

– 09h30 – 11h00 : Giáo xứ Minh Hòa dâng lễ – cầu nguyện

– 11h00 – 15h00 : Giáo xứ Dầu Giây dâng lễ – cầu nguyện

– 15h00 – 17h00 : Giáo xứ Hưng Lộc dâng lễ – cầu nguyện

– 17h00 – 19h00 : Giáo xứ Bàu Hàm và Gx Mân Côi dâng lễ – cầu nguyện

– 19h00 – 21h00 : Giáo xứ Tâm An dâng lễ – cầu nguyện

– 21h00 trở đi : Giáo xứ Xuân Đức cầu nguyện

Ngày Thứ 3 ( 28/11/2017 ) :

– 04h30 – 08h00 : Cha Gioan B. Nguyễn Văn Tùng Phó xứ Tâm Hòa dâng lễ – cầu nguyện

– 08h00 – 09h30 : Giáo xứ Lộc Hòa dâng lễ – cầu nguyện

– 09h30 – 11h00 : Giáo xứ Quảng Tâm dâng lễ – cầu nguyện

– 11h00 – 15h00 : Giáo xứ Xuân Linh dâng lễ – cầu nguyện

– 15h00 – 17h00 : Giáo xứ Thanh Bình dâng lễ – cầu nguyện

– 17h00 – 19h00 : Giáo xứ Minh Tín dâng lễ – cầu nguyện

– 19h00 – 21h00 : Giáo xứ Xuân Long dâng lễ – cầu nguyện

– 21h00 trở đi : Giáo xứ Xuân Đức cầu nguyện

Ngày Thứ 4 ( 29/11/2017 ) : Thánh lễ an táng vào lúc 8h30 tại Thánh đường giáo xứ Xuân Đức