" /> Cảnh báo lạc giáo: Sứ Điệp Từ Trời ở Việt Nam
Home » Giáo Hội Việt Nam » Cảnh báo lạc giáo: Sứ Điệp Từ Trời ở Việt Nam

Cảnh báo lạc giáo: Sứ Điệp Từ Trời ở Việt Nam

Nhiều năm qua Sứ Điệp Từ Trời đã cám dỗ được nhiều Người Công giáo sùng đạo nhưng yếu kém về Đức tin Công Giáo tại Việt Nam.

Dùng hình thức Cầu nguyện, Sám hối, Tôn kính Đức Mẹ, Tôn sùng Thiên Chúa, đọc Kinh kệ rất giống y khuôn Giáo Hội Công Giáo Việt Nam để chiêu mộ người Công Giáo khắp nơi và được che phủ bởi hình thức, cách thực hiện gần giống như cách Giáo Hội địa phương hoạt động.

Cảnh báo lạc giáo: Sứ Điệp Từ Trời ở Việt Nam

Sự che đậy ấy làm nhiều người tưởng lầm mình đang năng nổ cầu nguyện để sống theo ý Chúa, lắng nghe lời Đức Mẹ. Sứ Điệp Từ Trời ngoài cầu nguyện còn chú trọng đến các sứ điệp được Chúa và Mẹ hiện ra trong nhóm với mệnh lệnh thi hành.

Sứ Điệp Từ Trời tạo từng nhóm họp lại cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, đọc lời Chúa thường xuyên tại các gia đình Công Giáo, trong khu đạo, Giáo họ và Giáo xứ.

Nhưng làm sao để nhận biết được đâu là lạc giáo, điều này không phải dễ nhận biết nếu Người Công Giáo chưa nắm vững được giáo lý đức tin.

Cảnh báo lạc giáo: Sứ Điệp Từ Trời ở Việt Nam

Những dấu hiệu nhận biết lạc giáo:

– Diễn giải lời Chúa sai lệch đức tin Công Giáo

– Điều khiển mọi người bằng nhiều sứ điệp ( được Chúa và Đức Mẹ hiện ra trong nhóm )

– Chống lại giáo huấn của Giáo Hoàng đương nhiệm và Giáo Hội.

– Bóp méo về Giáo Hội Công Giáo.

– Chống phá Giáo Hội địa phương.

Giuse Maria. Nguyễn Đức Tâm

THÔNG CÁO CỦA ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN – HĐGMVN VỀ “CÁI GỌI LÀ SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI”

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *