" /> Xơ Anna Trần Thị Phượng - Dòng Mến Thánh Giá Vinh Nguy Kịch Vì Tai Nạn Giao Thông
Home » Giáo Hội Việt Nam » Xơ Anna Trần Thị Phượng – Dòng Mến Thánh Giá Vinh Nguy Kịch Vì Tai Nạn Giao Thông

Xơ Anna Trần Thị Phượng – Dòng Mến Thánh Giá Vinh Nguy Kịch Vì Tai Nạn Giao Thông

Xin quý cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho sơ Anna Trần Thị Phượng – Dòng Mến Thánh Giá Vinh đang trên đường đi mua bánh Trung Thu cho các em. Trên đường về qua đoạn đường tránh vinh thì sơ bị tai nạn. Tình trạng của sơ rất nguy kịch khó qua khỏi. Rất mong mọi người hiệp ý cầu nguyện.. Mọi người đang đưa sơ đi cấp cứu…
Thuộc giáo xứ Lãng Điền – Giáo Hạt Bột Đà – Giáo phận VInh.

Xơ Anna Trần Thị Phượng – Dòng Mến Thánh Giá Vinh Nguy Kịch Vì Tai Nạn Giao Thông

Xơ Anna Trần Thị Phượng – Dòng Mến Thánh Giá Vinh Nguy Kịch Vì Tai Nạn Giao Thông

Xơ Anna Trần Thị Phượng – Dòng Mến Thánh Giá Vinh Nguy Kịch Vì Tai Nạn Giao Thông

Xơ Anna Trần Thị Phượng – Dòng Mến Thánh Giá Vinh Nguy Kịch Vì Tai Nạn Giao Thông

Xơ Anna Trần Thị Phượng – Dòng Mến Thánh Giá Vinh Nguy Kịch Vì Tai Nạn Giao Thông

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *