VIDEO FLYCAM TOÀN CẢNH NHÀ THỜ VÀ DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ...

VIDEO FLYCAM TOÀN CẢNH NHÀ THỜ VÀ DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM

Đối với Chính quyền nơi đây cho nơi đất Vàng mang ra đấu giá tại

+ Nhưng đối với Giáo Dân nơi đây là Đất Thánh ( nơi THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA

Dán mã quảng cáo của bạn ở đây

Không thể cầm lòng được khi nghĩ tới một ngày nào đó, nếu như mãnh đất này, hội dòng này, ngôi nhà thờ này, nơi đầy tính nhân văn và lịch sử, sẽ bị xoá sổ khỏi Việt Nam. Dấu tích lịch sử dày đặc là thế, hoa quả mà các bật nữ Tu ở đây gieo trồng, gặt hái để có được nơi thờ phượng cho các giáo dân trong khu vực, cũng như đây là nơi mà các sơ có thể làm để giúp ích cho nhiều người khác…nay lại có thể bị phá huỷ.

Xoá sổ nhà thờ khỏi khu vực này, vậy các giáo dân sẽ đi lễ ở đâu? Về lâu dài liệu có làm cho giáo dân nản chí?

Đây không chỉ đơn thuần là giải toả mà họ phá huỷ và cướp đi cả một phần linh hồn của người công giáo nơi đây!

For the authorities here for the land where gold brought to auction at

But for the laity here is the Holy Land (where the LORD GOD)

Unable to hold back the thought that one day, if this land, this congregation, this church, the place of humanity and history, will be wiped out of Vietnam. The dense historical mark is that the fruits of the nuns are cultivated here and reaped in order to have a place of worship for the lay people in the area, as well as a place where the nuns can do to help. Help for many others … can now be destroyed.

Remove the church book from this area, so where will the parishioners go? In the long run, will it frustrate the parishioners?

This is not just the liberation that they destroy and rob a part of the souls of the Catholics here!

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY