Vì làm toán không được, Đức Gioan-Phaolô II phải học thuộc kinh...

Vì làm toán không được, Đức Gioan-Phaolô II phải học thuộc kinh Veni Creator

Vì làm một bài toán không được, theo lời khuyên của thân phụ, Đức Gioan-Phaolô II đã có thói quen đọc kinh Veni Creator.

Dán mã quảng cáo của bạn ở đây

Tháng 1 năm 1980, Đức Gioan-Phaolô II thổ lộ với với một nhóm thành viên Canh tân đặc sủng: “Khi cha còn nhỏ, cha đọc kinh Chúa Thánh Thần. Năm cha 11 tuổi, cha rất buồn vì cha có nhiều khó khăn khi học toán. Thân phụ của cha đưa cho cha quyển sách có kinh Veni creator và nói: “Con đọc kinh này rồi con sẽ được Chúa Thánh Thần soi sáng cho con hiểu toán. Cha đọc kinh này trong hơn 40 năm và quả thật, Đức Chúa Thánh Thần đã giúp cha hiểu”.

Đây là kinh Gregoria được viết từ thế kỷ 19 có tên là “Xin Chúa Thánh Thần ngự đến”.

Bản dịch tiếng Việt của các Tu sỹ dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu và dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu.

̣Ôi Thánh Linh Cha sáng tạo nên thế gian

Nơi tòa cao sang xin Cha thương viếng thăm

Hồn chúng con là sáng tạo của Cha

Đề con nên con cái riêng cùa Cha

̣Danh Cha là âu yếm và Đấng ủi an

Chính là ơn thiêng đến từ Thiên Chúa Cha

Là suối luôn trào sức lửa ̀tình yêu

Tắm trên con ơn phúc muôn đầu thiêng

̣Là ngón tay bên hữu của Thiên Chúa Cha

Xin chạm hồn con đây, con bế thơ

Để với suối tình 7 nguồn ơn thiêng

Con rao cao, con biết cậy tin.

̣Xin sáng soi tâm trí con tối tăm

Xin đổ tình lên tim, con cứng chai

Và xác thân này yếu mềm hư hao

Có nơi Cha, ơn sức mạnh của con

̣Xin xua thần u ám xa chúng con

Cho bình an trên mỗi giây phút con

Và chính Cha là hướng đạo đời con

Dẫn con xa con tránh mọi hiểm nguy

̣Nhờ có Cha con biết Thiên Chúa Cha

Cha chỉ ra cho con Thiên Chúa Con

Và Thánh Linh Người con nguyện xin đây.

Đến muôn đời con mến yêu cậy tin.

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY