TÒA THÁNH CHUẨN Y VIỆC CHIA TÁCH GIÁO PHẬN VINH

TÒA THÁNH CHUẨN Y VIỆC CHIA TÁCH GIÁO PHẬN VINH

Giáo phận Vinh (tiếng Latin: Dioecesis Vinhensis) là một giáo phận Công giáo Rôma tại miền Bắc Trung Bộ Việt Nam.Đây là giáo phận có số giáo dân đông thứ ba của Giáo hội Công giáo Việt Nam sau Giáo phận Xuân Lộc và TGP Sài Gòn.

Dán mã quảng cáo của bạn ở đây

Địa bàn giáo phận Vinh tương ứng 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, tổng cộng 30.599km2; với số giáo dân là 523.046 người, chiếm 10% dân số toàn vùng (năm 2014) [2].Với 284 Linh mục triều và dòng.

Cai quản giáo phận do Giám mục chính tòa Phaolô Nguyễn Thái Hợp, (từ 2010) và Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên (từ 2013).

Về lịch sử Giáo phận Vinh thì năm 1707, theo báo cáo của Giám mục Jaques de Bourges, Đại diện Tông tòa Tây Đàng Ngoài, tình hình giáo dân ở xứ Nghệ An là 3.000 người, do linh mục Bảo Lộc Tri coi sóc; ở Bố Chánh là 4.000 người, do linh mục Giuse Phước coi sóc.

Năm 1846, giáo phận Nam Đàng Ngoài được thành lập, tách từ giáo phận Tây Đàng Ngoài. Ngày 15 tháng 8 năm 1892, Giám mục Louis Pineau Trị làm lễ cung hiến giáo phận cho Đức mẹ. Năm đó, giáo phận có 1 Giám mục, 31 thừa sai, 72 linh mục Việt Nam, 224 thầy giảng, 16 đại chủng sinh, 200 tiểu chủng sinh, 175 nữ tu, 88.227 giáo dân, 56 giáo xứ, 514 giáo họ và 300 nhà thờ.

Ngày 3 tháng 12 năm 1924, tất cả các giáo phận ở Việt Nam đổi tên theo địa bàn hành chính nơi đặt toà Giám mục, nên giáo phận Tông tòa Nam Đàng Ngoài đổi thành giáo phận Vĩnh, về sau được gọi là giáo phận Vinh, do Giám mục André Léonce Eloy Bắc coi sóc. Bấy giờ, giáo phận có một Giám mục, 35 linh mục Việt Nam, 4 thừa sai, 75 thầy giảng, 69 chủng sinh, 220 nữ tu, 18 giáo xứ và 66.350 giáo dân.

Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Tòa Thánh thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam và nâng các giáo phận tông tòa lên hàng chính tòa. Giáo phận Vinh cũng được nâng lên vào ngày này và thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội.
(vi.wikipedia)

Từ năm 2013, sau khi về làm Giám mục Giáo Phận Vinh, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã có nhiều công sức trong việc đề xuất Hôi đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Thánh cho chia tách Giáo phận Vinh thành Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh.

Đến tháng 1/2018 trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 16-20/01/2018, ngày 18/01, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh, Đức Cha Antoine Camilleri đã đến làm việc với Chính phủ Việt Nam trong đó có nhiều nội dung bàn về việc thiết lập quan hệ ngoại giao, việc chia tách một số giáo phận …

Đến thời điểm hiệt tại, việc chia tách Giáo phận đã được thông qua, và việc bổ nhiệm Tân Giám mục Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh đang được xem xét.

(Tranmyanhsaus – Vatican News)
Nguồn: Giáo Dục Công Giáo.

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY