TẠI SAO ẢNH TRA’I TIM CHÚA GIÊ-SU LẠI CÓ TRÁI TIM Ở...

TẠI SAO ẢNH TRA’I TIM CHÚA GIÊ-SU LẠI CÓ TRÁI TIM Ở BÊN NGOÀI LÔ`NG NG,ỰC? ​

(Ngày 08.06.2018 Mừng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu- Lễ Trọng)

KHÔNG AI CÓ THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ T,IM

KHÔNG AI CÓ THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ TÂM

Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI.

BÌNH AN chỉ đến cho người THIỆN TÂM.

​TẠI SAO TRA’I T,IM CHÚA LẠI Ở BÊN NGOÀI LÔ`NG NG,ỰC? ​

Một là để diễn tả Tột cùng Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài yêu họ đến cùng.

Hai là để diễn tả “Đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả”. Người có trái tim ở bên ngoài, bên trong lại không có tim, a’m chỉ người chỉ lo và yêu thương người khác mà không lo cho chính mình. Đó chính là đặc tính của Trái Tim Chúa.

Nhìn tượng Trái tim Chúa Giêsu, một người nói : “Có lẽ Chúa Giêsu là người duy nhất dám đưa tra’i tim bên trong của mình ra ngoài cho người ta thấy”.

Người thứ hai góp ý : “Ngài là người độc nhất trong lịch sử không cần che giấu gì về mình cả”. (Onward)

TÌNH YÊU GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

THÁNH TÂM GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

THÁNH TÂM- THÁNH TIM- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Thiên Chúa (quá) yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một (là Đức Giêsu Kitô) để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chê’t, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

CÂU TRÊN LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÂU KINH THÁNH HAY NHẤT- QUAN TRỌNG NHẤT- KINH ĐIỂN NHẤT. CHÚNG TA CÓ THỂ QUÊN NHIỀU CÂU NHƯNG XIN ĐỪNG QUÊN CÂU NÀY.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cư’u độ. (Ga 3,17)

THÁNH TÂM GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Tình yêu đích thực là Tình Yêu Nhưng Không & Tự Hiến.

Tình yêu đích thực là Tình Yêu Trao Ban & Vô Vị Lợi.

Tình Yêu đích thực là Tình Yêu H,i S,inh & Rướm Ma’u.

Tình Yêu đích thực là Tình Yêu Thổn Thức & Chê’t cho người mình yêu.

Tình yêu đích thực là Tình Yêu Không So Đo Tính Toán.

Tình yêu đích thực là Tình Yêu sống cho nhau muôn đời.

Tình yêu đích thực là Tình Yêu không xét lỗi lầm người mình yêu.

Đó chính là TÌNH YÊU GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC.

Tình Yêu đó đã đến thế gian & sinh ra làm người để đồng cam cộng khổ với kiê’p người

Tình Yêu đó đã ban lời Hằng Sống- lời giải thoa’t khỏi xiê`ng xi’ch & chưa~ lành các vết th,ương rỉ ma’u cả thể xa’c lẫn linh hô`n người yêu

Tình Yêu đó đã hạ mình quy` xuống rửa chân & tự hiê’n thành Th,ịt Ma’u để nuôi sống người yêu.

Tình Yêu đó đã chịu bao nỗi đắng cay, bị đa’nh đập, bị xỉ nh,ục, bị vác thập giá, bị đo’ng đ,anh & chê’t một cách tất tưởi vì người yêu

Tình Yêu đó đã chịu lưỡi đòng đ,âm thâ’u tra’i tim để lấy Ma’u & Nước từ cạnh sườn mà rửa sạch t,ội lôi~ người yêu.

Tình Yêu đó đã hi s,inh đến giọt ma’u cuối cùng vì người yêu

Tình Yêu đó đã sống lại vinh quang & lên Trời vinh hiển, để mở cửa Thiên đàng & dọn chỗ cho người yêu.

Tình Yêu đó đã sai Chúa Thánh Thần đến để ở với người yêu cho đến ngày t,ận thê’.

Tình Yêu đó vẫn hiện diện với người yêu nơi nhà chầu- nơi Bí tích Thánh thể

TÌNH YÊU ĐÓ XÚC ĐỘNG NỒNG NÀN

TÌNH YÊU PHẢI ĐÁP TRẢ BẰNG TÌNH YÊU

TÌNH YÊU PHẢI NHẬN RA TÌNH YÊU

THÁNH TÂM GIÊSU- TỘT CÙNG CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

THÁNH TÂM GIÊSU- TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin UỐN lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa, xin cho chúng con luôn được nép mình vào Trái Tim Chúa & xin khắc ghi tên con vào Trái Tim Ngài. Amen.

Giuse Kích

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY